– I Vestland er det en utbredt holdning blant ledere at vi bare gjør det. Vi sitter ikke og venter, sier leder Helene Frihammer i Klimapartnere Vestland. Bildet er fra januar.

– I Vestland er det en utbredt holdning blant ledere at vi bare gjør det. Vi sitter ikke og venter, sier leder Helene Frihammer i Klimapartnere Vestland. Bildet er fra januar.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Pådriver og inspirator for klimakutt

Leder Helene Frihammer i Klimapartnere Vestland er en drivende kraft i arbeidet med å kutte klimautslipp, og ikke bare i eget fylke.

Kandidat 5

Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Vestland

Begrunnelse:

Hun inspirerer og forplikter toppledere i offentlige og private virksomheter til å kutte klimautslipp gjennom deltakelse i klimapartnernettverk, som nå bygges opp over hele landet.

Slik stemmer du på Helene Frihammer:

Send kodeord PROFIL 5 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

– Så kjekt! Det er en stor ære. Og en fantastisk mulighet til å få blest om klima, sier Frihammer om at hun er nominert til Årets kommuneprofil.

«Der det er utslipp, er det muligheter!» Det er en typisk uttalelse fra 43-åringen fra Nordfjord, bosatt i Bergen. Hun er bærekraftskommentator på TV2 og en etterspurt foredragsholder i tillegg til å lede Klimapartnere Vestland. Nå har hun også fått oppgaven med å styrke Klimasats-nettverkene i resten av landet.

– I Vestland er det en utbredt holdning blant ledere at vi bare gjør det. Vi sitter ikke og venter. Det er ikke bare fine ord, men mye konkret handling. Nå har vi fått 5 millioner fra Klimasats til å løfte de regionale Klimapartner-nettverkene. Det gir oss mulighet til å bygge muskler over hele landet, sier Frihammer.

Til nå har 236 private og offentlige virksomheter inngått Klimapartner-avtaler. 29 av dem er kommuner. De har forpliktet seg til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, kartlegge sine klimautslipp og rapportere årlig på hvordan det går. De utfordres til å bli fossilfrie innen 2030–20 år før det nasjonale målet om nullutslipp. Ifølge Frihammer har mange alt klart det.

Klimapartnere Vestland har 60 medlemmer og eies av Vestland fylkeskommune. Til tross for Frihammers tre mastergrader er det hennes evner som nettverksbygger og formidler, som imponerer sjefen hennes aller mest.

– Helene gjør det kjekt å kutte klimautslipp. Hun er et sjeldent talent og utmerker seg særlig som en person som er i stand til å vekke entusiasme og engasjere andre til handling. Hun er en av grunnene til at næringslivet i Vestland trolig er ledende på klima og bærekraft, sier seksjonsleder Sølve Dag Sondbø.

Rådgivningsselskapet Asplan Viak er medlem av Klimapartner-nettverk i fem fylker, og sitter i styringsgruppen for to av dem.

– Helene Frihammer er en av landets beste nettverksbyggere innen bærekraft. Hun setter høye mål, er visjonær, lyttende, inspirerende og en dyktig kommunikator, sier leder for miljø og samfunnsansvar Bente Haukland Næss i Asplan Viak.

Dette er de andre kandidatene

Kandidat 1: Arne Bye, kommuneoverlege i Frosta

Begrunnelse:

Han tok initiativ til strenge tiltak da koronaviruset kom til lille Frosta første uka i mars, og kommunen klarte å slå ned smitten. Han tråkket opp løypa for andre kommuneleger, ifølge Helsedirektoratet.

Kandidat 2: Ole Martin Pedersen Gjestad, leder for Ungdommens kulturhus i Sarpsborg

Begrunnelse:

Han tok initiativ til et digitalt ungdomshus da fritidsklubben måtte stenge under koronakrisen. Tiltaket har spredd seg til kommuner over hele landet, og gitt ungdom et rom å møtes i.

Kandidat 3: Atle Skrede, seniorrådgiver i Vestland

Begrunnelse:

Han fikk ideen til folkehelsetiltaket som ble en publikumssuksess; lett tilgjengelige dagsturhytter i alle fylkets kommuner. Fra gamle Sogn og Fjordane sprer de seg nå til andre deler av landet.

Kandidat 4: Brita Dueland, seksjonssjef i Stavanger

Begrunnelse:

Hun sørget for at ingen lærlinger i Stavanger måtte avbryte læretida under koronakrisen. Hun har økt antall lærlinger i kommunen, og digitalisert opplæringsverktøy som andre kan bruke på KS Læring.

Kandidat 6: Saxe Frøshaug (Sp), ordfører i Indre Østfold

Begrunnelse:

Han er samlende leder for en krevende sammenslåing av fem kommuner, og har gjort den nye storkommunen til en aktiv regional aktør. Samtidig har han håndtert og frontet koronautbrudd og nedstenging.

Kandidat 7: Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker

Begrunnelse:

Hun har innført innovative arbeidsmåter og verktøy etter at hun ble kommunedirektør i Øvre Eiker. En innovasjonsrådgiver og et utviklingsteam skal hjelpe ledere og ansatte å finne nye løsninger på tvers.

Kandidat 8: Sture Pedersen (H), ordfører i Bø i Nordland

Begrunnelse:

Han fikk politisk støtte til å redusere formuesskatten. Flere med store formuer har flyttet til Bø, med konkrete planer om nye bedrifter. Det uvanlige grepet har skapt stor oppmerksomhet og debatt.