Kommunedirektør Trude Andresen er opptatt av innovasjon i alle ledd av kommuneorganisasjonen.

Kommunedirektør Trude Andresen er opptatt av innovasjon i alle ledd av kommuneorganisasjonen.

Foto: Elisabeth E. Søhoel
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Opptatt av å bruke ressursene innovativt

Kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker går foran i utviklingen av nye arbeidsmåter og verktøy.

Kandidat 7

Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker

Begrunnelse:

Hun har innført innovative arbeidsmåter og verktøy etter at hun ble kommunedirektør i Øvre Eiker. En innovasjonsrådgiver og et utviklingsteam skal hjelpe ledere og ansatte å finne nye løsninger på tvers.

Slik stemmer du på Trude Andresen:

Send kodeord PROFIL 7 til nr 2377. Hver stemme koster 3 kroner.

Etter flere år som områdedirektør i KS for forskning, innovasjon og digitalisering ble Trude Andresen toppleder i Øvre Eiker i 2015. Noe av det første hun sa som nyansatt, var at hun var spent på å se hvordan det hun hadde jobbet med, fungerte i virkeligheten.

Fra første stund var Andresen opptatt av innovasjonsarbeid. Hun ville både finne nye løsninger på floker og at kommunen skulle opparbeide kompetanse og kapasitet til å tenke innovasjon.

Etter at hun overtok roret i Øvre Eiker, har kommunen ansatt en innovasjonsrådgiver, etablert et utviklingsteam og har en seksjon med ansvar for innovasjon. Hun har stadig sendt nye ansatte til Innovasjonsskolen på Lillehammer. Snart har hele ledergruppa fullført utdanningen.

Øvre Eiker er en kommune med lite penger og mange menneskelige ressurser. Andresen er opptatt av hvordan kommunen skal utnytte det på best mulige måte. Trass i lave inntekter har Øvre Eiker tatt et solid sprang på Kommunebarometeret de siste årene, særlig innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.

Andresen synes det er veldig hyggelig og veldig overraskende å bli nominert.

– Da jeg begynte i Øvre Eiker, var jeg veldig opptatt av at innovasjon er nødvendig i kommunesektoren. Det har jeg fått bekreftet gjennom praktisk virke. Vi har noen utfordringer som ikke lar seg løse med mindre vi jobber annerledes enn før. Det handler om hvem vi samarbeider med, måten vi samarbeider på, hvordan vi ivaretar innbyggerne og brukerne våre og hvordan vi jobber på tvers av ulike fagområder, sier Andresen.

Noen ganger går det riktig bra, som da et skoleutvalg la fram et enstemmig forslag til ny skolestruktur etter ett års arbeid. Andre ganger fungerer det ikke. Andresen er opptatt av at det er lov å gjøre feil, men ikke samme feil to ganger.

Fokuset på innovasjon synes ut over kommunens grenser. Andresen sitter i KS' strategisk råd for innovasjon og forskning. Øvre Eiker er nå sparringskommune for Stadt og Nordre Follo i forskningsprosjektet «Den samskapende kommunen».

Dette er de andre kandidatene

Kandidat 1: Arne Bye, kommuneoverlege i Frosta

Begrunnelse:

Han tok initiativ til strenge tiltak da koronaviruset kom til lille Frosta første uka i mars, og kommunen klarte å slå ned smitten. Han tråkket opp løypa for andre kommuneleger, ifølge Helsedirektoratet.

Kandidat 2: Ole Martin Pedersen Gjestad, leder for Ungdommens kulturhus i Sarpsborg

Begrunnelse:

Han tok initiativ til et digitalt ungdomshus da fritidsklubben måtte stenge under koronakrisen. Tiltaket har spredd seg til kommuner over hele landet, og gitt ungdom et rom å møtes i.

Kandidat 3: Atle Skrede, seniorrådgiver i Vestland

Begrunnelse:

Han fikk ideen til folkehelsetiltaket som ble en publikumssuksess; lett tilgjengelige dagsturhytter i alle fylkets kommuner. Fra gamle Sogn og Fjordane sprer de seg nå til andre deler av landet.

Kandidat 4: Brita Dueland, seksjonssjef i Stavanger

Begrunnelse:

Hun sørget for at ingen lærlinger i Stavanger måtte avbryte læretida under koronakrisen. Hun har økt antall lærlinger i kommunen, og digitalisert opplæringsverktøy som andre kan bruke på KS Læring.

Kandidat 5: Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Vestland

Begrunnelse:

Hun inspirerer og forplikter toppledere i offentlige og private virksomheter til å kutte klimautslipp gjennom deltakelse i klimapartnernettverk, som nå bygges opp over hele landet.

Kandidat 6: Saxe Frøshaug (Sp), ordfører i Indre Østfold

Begrunnelse:

Han er samlende leder for en krevende sammenslåing av fem kommuner, og har gjort den nye storkommunen til en aktiv regional aktør. Samtidig har han håndtert og frontet koronautbrudd og nedstenging.

Kandidat 8: Sture Pedersen (H), ordfører i Bø i Nordland

Begrunnelse:

Han fikk politisk støtte til å redusere formuesskatten. Flere med store formuer har flyttet til Bø, med konkrete planer om nye bedrifter. Det uvanlige grepet har skapt stor oppmerksomhet og debatt.