Personvernerklæring

1. Behandlingsansvar

Hovedansvarlig for behandling av dataene knyttet til kommunal-rapport.no er Kommunal Rapport AS

2. Formål med databehandlingen

Personopplysningene brukes til det formål å gi brukeren tilgang til nettstedets innhold. Vi lagrer kun et minimum av opplysninger, dette for at tjenesten skal fungere som en abonnementsbasert tjeneste.

3. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Personopplysningene behandles etter brukerens eget ønske.

4. Hvilke opplysninger som lagres i applikasjonen

Følgende opplysninger må hentes inn ved opprettelse av nytt abonnement. Ikke alle opplysningene listet nedenfor inngår i definisjonen “personopplysning”.

Fornavn

Etternavn

Telefonnummer

Fakturaadresse

E-postadresse for fakturering

Navn på virksomhet

Org.nr

Postnummer

Poststed

5. Hvor opplysningene hentes fra

Brukeren legger inn denne informasjonen selv, via et web-skjema. Det er frivillig for brukeren å registrere informasjonen, men uten opprettelse av epost og passord vil ikke brukeren få tilgang til innholdet på kommunal-rapport.no.

6. Utlevering av informasjon til tredjepartsaktører

Kommunal Rapport utleverer ingen personopplysninger til tredjepartsaktører.

7. Brukerens rettigheter

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) gjelder (se personopplysningsloven).

8. Sletting og arkivering av personopplysninger

Dataene om brukeren slettes etter endt abonnementsperiode. Innsynbegjæring i opplysninger lagret om en selv kan sendes til abonnement@kommunal-rapport.no.

9. Sikkerhet

Informasjonen overføres over HTTPS (kryptert tilkobling). Brukerdataene ligger på tjenester bygget av Äventyret, hostet på Google Cloud Platform. Serverne er fysisk plassert innenfor EU/EØS-området.

Kontaktinformasjon For henvendelser knyttet til abonnement og andre spørsmål knyttet til din bruker på kommunal-rapport.no: abonnement@kommunal-rapport.no.