Skrive innlegg hos Kommunal Rapport?

Send innlegget på e-post til debatt@kommunal-rapport.no.

Legg også ved et portrettfoto av deg selv.

Innlegg skal som hovedregel være undertegnet med fullt navn. Ta kontakt med debattredaktøren dersom anonymitet er viktig, slik at vi kan vurdere dette.

Opplys om hvorvidt innlegget er sendt til andre medier.

Innlegg publisert i nettavisa kan også bli publisert i papiravisa.

Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg.

Debattinnlegg honoreres normalt ikke.

Maks lengde på innlegg er 700 ord eller 4.100 tegn.