Forskerne sier at det i flere av byene ikke holder å bare øke bompengene for å stanse veksten i bilbruken.

Forskerne sier at det i flere av byene ikke holder å bare øke bompengene for å stanse veksten i bilbruken.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Transportforskere venter stor økning i biltrafikken i byområdene

Om bare seks år, i 2030, vil det være opp mot 20 prosent mer biltrafikk i og rundt de store byene i Norge enn det var i 2020. Det holder ikke å øke bompengene.

Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt , der det slås fast at overgangen til kollektivtransport, sykkel og gange går for sakte.

Dette skjer selv om staten bruker milliarder på nullvekst for biltrafikken i byene, sier hovedforfatteren bak studien, forsker Kirsten Hegsvold. Byvekstavtalene mellom storbyene og staten har som mål å få nordmenn til reise kollektivt i stedet for å bruke bilen.

– Det ligger an til en vekst på mellom 15 og 20 prosent, ulikt for de ulike byområdene, forteller forskeren til P4-nyhetene.

Flere kjører elbil

En hovedgrunn til økningen er elbilfordelene og at flere har elbil. I rapporten skriver TØI at den høye elbilandelen «kan utfordre måloppnåelse, fordi målet omfatter både personbiler med forbrenningsmotor og nullutslippsbiler.

– Elbilistene kan betale mer i bompenger enn det de gjør i dag. Dersom de betaler 70 prosent av taksten til fossilbiler så kan det ha en effekt, sier Hegsvold.

Ikke nok med bompenger

Tidligere var regelen at elbiler skulle betale maksimalt 50 prosent av det andre biler betaler. I 2023 økte regjeringen denne grensen til 70 prosent.

Forskerne sier at det i flere av byene ikke holder å bare øke bompengene.

– Virkemidler som parkering og arealpolitikk må også til, sier Hegsvold.

(©NTB)