– Å halvere klimautslippene er ikke noe overordnet mål for Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Å halvere klimautslippene er ikke noe overordnet mål for Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). 

Foto: Terje Lien

Har ikke beregnet klimaeffekten av Nasjonal transportplan

– Å vri innsatsen mot vedlikehold og fornyelse, framfor nye prosjekter, vil redusere både klimautslipp og naturtap, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). 

Men hvordan Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036 vil påvirke klimautslippene, kan han ikke svare på.

– Vi har ikke noe eget klimamål for transportsektoren. Det vi sier, er at transportplanen skal bidra til at vi når Norges klimamål. Vi må få til betydelige utslippskutt i vår sektor, som står for en tredel av utslippene, sier Nygård til Kommunal Rapport.