Arbeiderpartiet i Oslo vil fryse bompengene på dagens nivå og stoppe nye vei- og kollektivprosjekter.

Arbeiderpartiet i Oslo vil fryse bompengene på dagens nivå og stoppe nye vei- og kollektivprosjekter.

Foto: Eivind Senneset

Oslo Ap vil fryse bompengene

Arbeiderpartiet i Oslo vil fryse bompengene på dagens nivå og stoppe nye vei- og kollektivprosjekter. Høyre mener dette er uansvarlig.

Ifølge Oslo Ap bør inntektene fra de 83 bomstasjonene i Oslo og på bygrensa ligge på dagens nivå, skriver NRK.

– I en dyrtid hvor folk sliter med å betale regningene sine, er det uansvarlig å legge opp til en oslopakke som øker bompengene betydelig, sier Aps gruppeleder i bystyret, Marthe Scharning Lund.

Hun sier de ikke vil være med på at bilistene må betale langt mer enn i dag for å betale for nye vei- og kollektivprosjekter.

Høyre sier de vil jobbe for å holde bomtakstene så lave som mulig til enhver tid, og at man blant annet må se på avtaleperioden for Oslopakke 3 og om man kan utvide den.

– Vi er også nødt til på et tidspunkt å se på om bykassa i Oslo og i Akershus skal være med og finansiere de store samferdselsprosjektene, sier Mehmet Kaan Inan (H).

Heller ikke MDG lar seg imponere over forslaget til Arbeiderpartiet.

– Vi mener bomtakstene må økes og bli mer rettferdige for å finansiere bedre og billigere kollektivtransport og flere trygge sykkel- og skoleveier. Om ikke så klarer vi ikke å nå utslippsmålene og å gjøre det enklere for folk å reise miljøvennlig, sier MDGs gruppeleder i Oslo, Sirin Stav.

(©NTB)