Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i podkasten Kontrollutvalget. Til høyre politisk rådgiver Ingrid Sand.
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i podkasten Kontrollutvalget. Til høyre politisk rådgiver Ingrid Sand.Foto: Agnar Kaarbø

– Nesten som 17. mai på forhånd å legge fram kommuneproppen

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik er gjest i en ekstrautgave av podkasten Kontrollutvalget i anledning kommuneproposisjonen. Han er fornøyd med kommuneøkonomien, men møter kritikk fra sektoren.

– Det har vært et viktig premiss under hele pandemien at staten stiller opp for kommunene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, og viser til de 30 milliarder kronene som ble utbetalt i 2020 og 2021.

For 2022 har kommunene fått 2,5 milliarder. Men KS har regnet ut at kostnadene allerede i år har passert 7,5 milliarder i år – mye på grunn av ekstremt stort sykefravær i vinter.

Gjelsvik sier ikke at staten tar regningen samme hva den blir. Derimot vil han vente på koronautvalgets beregningsrapport som skal være klar 1. september, og la en eventuell kompensasjon komme i nysalderingen i desember.

– Vi skal være der for kommunene, og vi skal sørge for en god kommuneøkonomi, sier Gjelsvik.

Den ferske statsråden forteller om en hektisk første måned som statsråd. At han roser kommuneøkonomien med samme ord og vendinger som forgjengerne fra Høyre, tar han med ro.

– Ja, vi skal jo gi den forrige regjeringen anerkjennelse for det de har gjort, sier Gjelsvik i ukas utgave av Kontrollutvalget.

Han snakker også om betydningen av innovasjon og forsøk som gjør at kommunene kan organisere seg på andre måter.

– Generalistkommuneprinsippet må ligge i bunn, men kommunene må i større grad kunne organisere seg ulikt, sier kommunalministeren.