Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier at vi må tørre å tenke nytt for å løse morgendagens utfordringer.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier at vi må tørre å tenke nytt for å løse morgendagens utfordringer.

Foto: Britt Glosvik

Positiv til forsøksordninger i kommunene

– For å løse dagens og morgendagens utfordringer, må vi tørre å tenke nytt, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

I november 2020 sa daværende KS-leder Bjørn Arild Gram at kommuner trenger fritak fra lover og forskrifter for å kunne tenke nytt og skape bedre tjenester. Daværende kommunalminister Nikolai Astrup (H) sa at det var uaktuelt.

Nå sier Gjelsvik at kommunene må finne nye og smartere måter å løse oppgavene på, slik at vi får mer ut av ressursene.