– Vi er ikke enige i at dette øker kommunesektorens økonomiske handlingsrom sammenlignet med status etter at nasjonalbudsjettet ble vedtatt i desember i fjor, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS.

– Vi er ikke enige i at dette øker kommunesektorens økonomiske handlingsrom sammenlignet med status etter at nasjonalbudsjettet ble vedtatt i desember i fjor, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS.

Foto: Britt Glosvik

KS-lederen ikke enig i at handlingsrommet øker

– Vi tror ikke at kommunene selv i stort vil oppleve at kommuneopplegget for neste år gir økt økonomisk handlingsrom, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Det må samtidig understrekes at det også i 2023 vil være inntektsgrunnlag for å levere gode kommunale og fylkeskommunale tjenester – slik som i 2021 og 2022 – men da forhåpentligvis og sannsynligvis uten tilsvarende koronapress på tjenestene, skriver Gunn Marit Helgesen i en e-post til Kommunal Rapport.

På spørsmål om vekstanslaget i kommuneproposisjonen for neste år, mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner, er nok, svarer hun: