− I sum innebærer det regjeringen nå legger fram, et økt handlingsrom for kommunene i 2022 på 4,1 milliarder kroner utover det som ble vedtatt i budsjettet i fjor høst, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

− I sum innebærer det regjeringen nå legger fram, et økt handlingsrom for kommunene i 2022 på 4,1 milliarder kroner utover det som ble vedtatt i budsjettet i fjor høst, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Foto: Agnar Kaarbø
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner

Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) lover kommunene økt handlingsrom og mer penger i kommuneproposisjonen for 2023.

– Regjeringa er opptatt av at folk både i bygd og by skal ha et godt tjenestetilbud der de bor. Da må vi sikre kommunene nok ressurser og handlefrihet. Med kommuneopplegget for 2023 styrker vi kommuneøkonomien, slik at kommunene kan gi innbyggerne bedre barnehager, skoler og en verdig eldreomsorg, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Regjeringa varsler i kommuneproposisjonen en ytterligere økning i de frie inntektene til kommunene i 2023 på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner. Kommunene får to tredeler av den samlede veksten i frie inntekter, mens fylkeskommunene får én tredel av veksten. Det blir ikke varslet bindinger innen veksten.