Vardø er blant kommunene som har fattetlignende vedtak som Drammen.

Vardø er blant kommunene som har fattetlignende vedtak som Drammen.

Foto: Agnar Kaarbø

Tre andre kommuner har fattet lignende flyktningvedtak som Drammen

Kommunene Vardø, Frosta og Siljan har fattet lignende vedtak som Drammen kommune, som kun vil ta imot ukrainske flyktninger.

Det kommer fram i en kartlegging gjort av Vårt Land.

Men når avisen konfronterer de ulike kommunene med vedtakene, svarer ordførerne i Siljan og Frosta at de ikke har ment kun å ta inn ukrainere.

– Diskusjonen i kommunestyret handlet ikke om hvem vi skulle ta imot, eller hvem vi ikke skulle ta imot. Siljan stiller opp for å hjelpe dem som trenger det, sier ordfører Elisabeth Hammer (KrF).

– Det har ikke vært vår mening at vi kun skulle ta ukrainske flyktninger. Derfor skriver jeg nå brev vil Imdi og forklarer at Frosta ikke bare vil ta dem fra Ukraina, sier ordfører Frode Revhaug (H).

Varaordfører Hermod Larsen (H) i Vardø kommune sier til Vårt Land at et bUklokt vedtak av Drammen kommunestyrerev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) handlet, slik han leste det, om hvor mange ukrainske flyktninger kommunen ville bosette.

Vedtakene er altså ikke helt like som det i Drammen, der kommunestyret vedtok å kun ta imot flyktninger fra Ukraina. Statsforvalteren har sagt at de skal gjøre en kontroll på dette for å se om vedtaket i det hele tatt er lovlig. (©NTB)