Jon Helgheim og Frp vil skape en forestilling om at det først og fremst er Frp som «tør ta debatten» om integreringsutfordringene, mener Kommunal Rapport.

Jon Helgheim og Frp vil skape en forestilling om at det først og fremst er Frp som «tør ta debatten» om integreringsutfordringene, mener Kommunal Rapport.

Foto: Terje Pedersen / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Uklokt vedtak av Drammen kommunestyre

Flertallet i Drammen kommunestyre er på ville veier med sitt vedtak om å bosette bare flyktninger fra Ukraina.

I disse dager er det to år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Kommuner over hele landet har lagt ned en formidabel innsats for å bosette flyktninger fra det krigsherjede landet.

Å sette ulike grupper opp mot hverandre bidrar verken til bedre integrering eller raskere bosetting.