Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) sier det kan bli aktuelt å be Nav om hjelp hvis kommunen skulle mangle renholdere hvis skoler og barnehager skal åpnes etter påske.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Ordfører reagerer på hemmelighold om skoleråd

Hemmelighold av konklusjonene til ekspertgruppa som har vurdert åpning av skoler og barnehager hindrer kommuner i å delta i en viktig debatt, mener ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand.

– Det er en uting at det offentlige holdes utenfor den type informasjon og vurderinger, sier ordføreren i Kristiansand, som også er leder av storbynettverket i KS. 

Regjeringen har bestilt tre ekspertrapporter om videre tiltak for å håndtere virkninger av koronaviruset. En rapport gjelder eventuell åpning av skolene og barnehagene, den andre dreier seg om smitteverntiltak, mens den tredje omhandler økonomiske ringvirkninger av tiltakene.

Innholdet i rapportene er unntatt offentlighet fram til regjeringen kommer med sin vurdering i løpet av uken, sannsynligvis onsdag.

Spørsmål til Stortinget

Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) stilte mandag skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturminister Abid Raja (V) om hemmeligholdet.

«Hva er begrunnelsen for dette, og hva vil statsråden gjøre for å gi pressen og offentligheten innsyn i disse viktige offentlige dokumentene?», skriver Giske i spørsmålet.

Giske peker på at normal praksis er at utredninger og vurderinger fra eksterne organer er offentlige, også når de skal fungere som underlagsdokumenter for beslutninger i regjering og departementer.

Skisland er enig med sin partikollega.

– Det er jo kommunene som i stor grad skal håndtere en eventuell åpning. Det hadde vært mye mer konstruktivt å ha en åpen prosess med en åpen dialog, sier han.

Storbyer går for åpning

Skisland hadde fredag et møte med de andre storbyene i Norge. Han sier at tilbakemeldingen derfra er tydelig når det gjelder åpning av skoler og barnehager. 

– I utgangspunktet er alle fleste storbyene åpne for å åpne skoler og barnehager igjen. Men de ønsker å gjøre lokale tilpasninger. Det har blant annet å gjøre med at lærere må tilpasse undervisningen og tilgangen til renholdere. Nå er renholdspersonalet omdisponert til pleie – og omsorg.

– Kan det bli aktuelt å be om hjelp fra Nav, som har en stor økning i antall arbeidsledige, for å få utført renhold?

– Ja, det kan godt hende hvis smitten fortsetter å utvikle seg. Det er helt sikkert noe man bør undersøke.

– Når ikke barn og unge

Skisland mener det er nødvendig å åpne skoler og barnehager av hensyn til sårbare barn og unge.

– Vi har hatt sterkt fokus på barna som trenger å komme seg på skole og i barnehage, og vi har dimensjonert et tilbud til dem, men vi ser at vi i veldig liten grad klarer å nå dem. Det har med kommunikasjonen med foreldrene å gjøre.

– Frykter smitte

Skisland mener dessuten at kommunene må ha mulighet til å vurdere skolestart selv fordi noen foreldre kvier seg for å sende barna på skole.

– Noen barn har nære pårørende som har underliggende sykdommer som gjør at de er redde for koronasmitte. Derfor må vi sikre god fleksibilitet i den første perioden når vi åpner opp igjen. Men vi ser at det blir en utfordring for lærere å både drive med fjernundervisning og undervisning på skoler.

Ekspertutvalget for skole og barnehager

Gruppa har bestått av:

Direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen (har ledet gruppa)

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet (observatør)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.