Trakasseringen kommer fra venner, medelever og lagkamerater, viser forskningen.

Trakasseringen kommer fra venner, medelever og lagkamerater, viser forskningen.

Foto: Colourbox

Fire av ti elever sier de har opplevd seksuell trakassering

39 prosent av elevene på idrettslinjer og studiespesialisering på videregående skole oppgir at de har opplevd seksuell trakassering.

Den seksuelle trakasseringen skjer ofte i form av kommentarer og dette hender oftest på fritiden, viser undersøkelsene stipendiat Nina Sølvberg har gjort i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid ved Norges idrettshøgskole.

Halvparten av jentene som er spurt oppgir at de har blitt seksuelt trakassert eller har opplevd seksuelle overgrep. 29 prosent av guttene forteller at de har opplevd det samme.

Venner og lagkamerater

Mange ser for seg at slengkommentarer og annen verbal trakassering ofte kommer fra en trener, lærer eller annen voksenperson. Det er ikke nødvendigvis slik det er, ifølge undersøkelsene Sølvberg har gjort de siste fire årene.

– Det er flest som rapporterer at trakasseringen kommer fra venner, medelever og lagkamerater, sier Sølvberg.

I alt har 1251 ungdommer i andreklasse på videregående deltatt i undersøkelsen. De samme elevene ble fulgt opp ett år senere da de gikk i tredjeklasse. Av disse var 658 eliteidrettsutøvere mens 312 var breddeidrettsutøvere. I tillegg var det en kontrollgruppe med 281 elever fra studiespesialiserende linjer.

Eliteutøvere rapporterer mindre

I tidligere forskning har eliteutøvere blitt definert som en risikogruppe, men Sølvbergs undersøkelser viser derimot at eliteutøvere på toppidrettsgymnas og -linjer i mindre grad rapporterte om seksuell trakassering enn andre.

32 prosent av eliteutøverne har ifølge studien opplevd seksuell trakassering, sett mot 47 prosent av breddeutøvere og elever på studiespesialisering.

– Kanskje kan det være beskyttende faktorer rundt idrettsmiljøet som gjør at de opplever mindre av dette. På den andre siden kan det være noe i idrettskulturen som sier at dette er noe man bare må tåle og at de dermed ikke tør å rapportere, sier Sølvberg, og understreker at dette er spekulasjoner hun ikke har konkrete data på.

Svært få varsler

En av fem ungdommer som hadde opplevd seksuell trakassering, oppgir at de varslet eller fortalte noen om det – hovedsakelig venner og familie.

– Det er svært uheldig at det er så få som varsler. Da kunne det blitt tatt tak i der og da. Dette er veldig lave tall og vi må jobbe for at 100 prosent av de som opplever å bli seksuelt trakassert, tør å snakke om det med noen og eventuelt melder forholdet videre, sier Sølvberg.

Funnene viser et behov for å forebygge og å jobbe videre med tematikken både i skolen og idretten, mener stipendiaten.

– Vi må gi dem som står utøverne nær i denne sårbare alderen mer kunnskap og verktøy, slik at de lettere kan håndtere og identifisere utsatt ungdom, og også jobbe med holdninger og kommunikasjon blant ungdommen selv, sier Sølvberg. (©NTB)