Professor Tine S. Prøitz (t.v.) ledet utvalget for kvalitetsutvikling i skolen. Mandag overrakte hun rapporten fra arbeidet til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Professor Tine S. Prøitz (t.v.) ledet utvalget for kvalitetsutvikling i skolen. Mandag overrakte hun rapporten fra arbeidet til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Utvalg foreslår eksamensgrep for å sikre bedre norske skoler

For at elevene skal trives bedre og lære mer på skolen, foreslår et ekspertutvalg å avvikle eksamen i grunnskolen og slutte med nasjonale prøver.

Mandag overrakte et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på kvalitetsutvikling i skolen, sin rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Mye har endret seg i skolen de siste tiårene. Da er det viktig å se om de prøvene og verktøyene skolen har, fremdeles er relevante, sier statsråden.

Eksamensgrep og fjerne prøver

Utvalget foreslår blant annet å avvikle muntlig og skriftlig eksamen i grunnskolen, altså for tiendeklassinger. Dét med forutsetning om at det er etablert «varige strukturer for lærernes arbeid med standpunktvurdering».

Utvalgsleder Tine S. Prøitz sier til NRK at det ikke er eksamen i seg selv som er et problem, men at denne vurderingsformen smalner inn hva man plukker opp i opplæringen.

Hun påpeker også at elevene har kompetansemål i læreplanene, og at de nesten daglig blir vurdert av lærerne.

Mer samarbeid i kommunene

I tillegg foreslår utvalget å avvikle nasjonale prøver. Disse prøvene har blitt kritisert siden de kom i 2004, blant annet fra Utdanningsforbundet.

Andre tiltak som foreslås, er frivillige prøver i lesing og regning for andre trinn, samt avvikling av kartleggingsprøver for første trinn.

Ett av hovedgrepene utvalget foreslår, er å forskriftsfeste at det skal være jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler.

– Det er viktig at vi har et system som fungerer for både skoler og kommuner i arbeidet med skolens brede mandat. Utvalget foreslår derfor et nytt system for kvalitetsutvikling som legger vekt på samarbeid og dialog mellom alle aktørene, sier Prøitz.

Fagforening vil beholde eksamen

Fagforeningen Lektorlaget er ikke enig med utvalget og vil fortsette med eksamen i grunnskolen.

– Jeg mener eksamen i grunnskolen er viktig og bør beholdes. Den nye fullføringsretten i videregående opplæring rokker ikke ved dette, sier Lektorlagets fagsjef for utdanning, Wenche Bakkebråten Rasen.

Rasen var selv med i ekspertutvalget. Hun mener eksamen gir elevene muligheter til å vise kompetansen sin i flere vurderingsformer og til å bli vurdert av eksterne sensorer.

Høyre advarer mot å fjerne eksamen

Høyres skolepolitiske talsperson Jan Tore Sanner er heller ikke begeistret for forslaget om å fjerne eksamen for tiendeklassingene.

– Eksamen er en viktig rettighet for elevene. Den gir elevene vurdering av en annen enn faglærer, og det bidrar til at noen kikker lærerne i kortene og sikrer dermed en likere karakterpraksis, skriver han i en e-post til NTB.

Høyre vil også beholde nasjonale prøver og åpenhet om resultater fordi de mener de gir informasjon om kunnskapen i skolen.

SV ber om at eksamen revurderes

SV, regjeringens samarbeidsparti, oppfordrer derimot kunnskapsminister Nordtun til å ta enkelte av utvalgets grep til følge.

– Dagens eksamensordning er utdatert, tilfeldig og lite læringsfremmende. Jeg håper regjeringen er villig til å vurdere hvilken plass eksamen skal ha i skolen, skriver SVs utdanningspolitiske talsperson Grete Wold i en e-post til NTB.

Partiet vil støtte regjeringen dersom de kommer med alternativer til dagens eksamen.

Wold vil at den norske skolen ikke skal være basert på testing og pugging. Dessuten mener hun at nasjonale prøver ikke gir nok relevant informasjon til lærerne, og det er derfor på tide å avskaffe prøvene.

(©NTB)