Statsforvalteren i Oslo og Viken vil konkludere i lovlighetskontrollen av Drammens-politikernes flyktningvedtak innen 11. april.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil konkludere i lovlighetskontrollen av Drammens-politikernes flyktningvedtak innen 11. april.

Foto: Elin Svendsen

Snart er Statsforvalterens flyktning-fasit klar

Statsforvalteren vil i løpet av en ukes tid komme med en avgjørelse i sin lovlighetskontroll av det omstridte flyktningvedtaket til kommunestyret i Drammen.

Det vakte oppsikt da et knapt borgerlig flertall i Drammen i februar vedtok at flyktningene kommunen skal bosette i år, helst skal være fra Ukraina

Etter at kommunestyret i forrige måned opprettholdt det omstridte flyktningvedtaket, ble saken oversendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for lovlighetskontroll.

En avgjørelse kommer i løpet av en ukes tid, skriver Dagsavisen.

– Vi tar sikte på å behandle saken innen 11. april, bekrefter avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus.

På Statsforvalterens nettsider står det at dersom «særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget initiativ kontrollere om et kommunalt fattet vedtak er lovlig».

Der står det at «ordningen skal være en sikkerhetsventil til bruk hvis Statsforvalteren blir oppmerksom på saker hvor det er tvil om lovligheten, for eksempel gjennom henvendelser fra innbyggere eller mediene.

– I dette tilfellet har vi kommet til at det er grunn til å kontrollere om kommunestyrets vedtak har et lovlig innhold, skriver Statsforvalteren.

(©NTB)