Kommunestyret i Drammen stemte igjen over forslaget om bosetting av flyktninger – med samme resultat som sist, 29 for og 28 mot.

Kommunestyret i Drammen stemte igjen over forslaget om bosetting av flyktninger – med samme resultat som sist, 29 for og 28 mot.

Foto: Elin Svendsen

Drammen opprettholder omstridt flyktningvedtak

Drammen opprettholder et omstridt vedtak om at flyktningene kommunen skal bosette i år, helst skal være fra Ukraina.

Drammens politikere bestemte tidligere i år at flyktningene kommunen skal bosette i år, helst skal være fra Ukraina.

Dermed blir det opp til Statsforvalteren å gjøre en lovlighetsvurdering av vedtaket, skriver NRK.

I formannskapet i februar foreslo flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet at Drammen kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger. 29 stemte for, mens 28 stemte mot.

Opposisjonen la ned krav om lovlighetskontroll av vedtaket – noe som betyr at Statsforvalteren skal avgjøre om vedtaket er gyldig.

Men før saken oversendes Statsforvalteren er reglene slik at kravet om lovlighetskontroll må behandles i kommunestyret på nytt, skriver Drammens Tidende.

Tirsdag stemte igjen politikerne over forslaget. Det endte som med samme resultat – 29 for og 28 mot.