Hva statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken kommer til når det gjelder Drammens flyktningvedtak, kan få betyding for tilsvarende vedtak gjort i andre kommuner.

Hva statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken kommer til når det gjelder Drammens flyktningvedtak, kan få betyding for tilsvarende vedtak gjort i andre kommuner.

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken/Sturlason

Flere Ukraina-vedtak kan bli omgjort

Flere kommuner risikerer å måtte omgjøre sine vedtak om bare å bosette ukrainske flyktninger, hvis Statsforvalteren i Oslo og Viken kjenner vedtaket i Drammen ugyldig.

Det omstridte vedtaket i Drammen kommunestyre om kun å bosette ukrainere, som ble opprettholdt i ny behandling, har fått mye oppmerksomhet.

Tilsvarende vedtak i minst fem andre kommuner har delvis gått under radaren hos de respektive statsforvalterne.