Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) tar av seg hatten for kommunenes innsats for å bosette flyktninger i 2023.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) tar av seg hatten for kommunenes innsats for å bosette flyktninger i 2023.

Foto: Terje Lien

Rekordmange flyktninger bosatt i 2023

I 2023 ble over 33.000 flyktninger bosatt over hele landet. Myndighetene har bedt kommunene om å bosette 37.000 flyktninger i år.

Over 29.000 av de som ble bosatt i Norge i 2023, var ukrainske flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse. I løpet av de to siste årene har Norge bosatt nærmere 65.000 flyktninger.

– Det er lagt ned en formidabel innsats fra kommuner, fylkeskommuner og frivillige over hele landet for å bosette og inkludere flyktninger. Jeg tar av meg hatten for alle som bidrar i denne viktige jobben, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

For andre år på rad var det fylkene Viken og Vestland som bosatte flest i antall. Sett i forhold til folketall er bosettingen høyest i Nordland og Møre og Romsdal. Oslo ligger lavest, både samlet og andelsvis.

(©NTB)