Nore og Uvdal er et eksempel på en kommune som har gått nye veier. Kommunen bygget et modulhus med ni leiligheter da IMDi ba kommunen bosette 110 flyktninger i 2022.

Nore og Uvdal er et eksempel på en kommune som har gått nye veier. Kommunen bygget et modulhus med ni leiligheter da IMDi ba kommunen bosette 110 flyktninger i 2022.

Foto: Nore og Uvdal kommune

Mangler flyktningboliger: Her er kommunenes boligønsker

Boliger er den største proppen for bosetting av flyktninger, ifølge en ny rapport. Kommunene har en lang ønskeliste med tiltak.

Økte tilskudd til renovering og ombygging av eksisterende boligmasse, eller til å bygge nytt, er noen av tiltakene som kommuner mener kan hjelpe dem med å oppfylle de stadige anmodningene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette flyktninger. 

Forslagene kommer fram i en ny rapport som har evaluert «Ukraina-lovene» som Stortinget vedtok i fjor sommer.