Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ønsker å justere på reglene for midlertidig kollektiv beskyttelse.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ønsker å justere på reglene for midlertidig kollektiv beskyttelse.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Mehl foreslår ny innstramming som rammer ukrainske flyktninger

Regjeringen ønsker å forlenge tiden som folk med midlertidig kollektiv beskyttelse må vente for å kunne få permanent opphold. Det angår ukrainske flyktninger.

Etter tre år i Norge kan folk i denne gruppen få permanent opphold. Regjeringen ønsker å øke dette til fem år, ifølge et forslag som er sendt på høring.

– Situasjonen i Ukraina har vist at tre år kan være noe knapp tid for å vurdere utviklingen i sikkerhetssituasjonen og for å kunne finne gode, langsiktige løsninger både for de fordrevne og for det norske samfunnet, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flyktningene skal hjem

Ukrainske flyktninger får i dag opphold for ett år av gangen, noe som kan utvides til inntil tre år. En del av regjeringens forslag er å utvide denne ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse til fem år.

– Personer som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, er i Norge midlertidig, og utgangspunktet er at de skal returnere til hjemlandet når omstendighetene tillater det, sier Mehl.

Flere innstramminger

Høringsfristen er 15. februar 2024.

Den siste tiden har regjeringen gjort flere innstramminger for ukrainske flyktninger i Norge. De har begrenset muligheten for hjemreiser, og ukrainere har mistet retten til å få etterbetalt barnetrygd etter det første året i Norge.

(©NTB)