Holmestrand kommunestyre 13. desember 2023. Kommunedirektørens forslag om å bosette 50 flyktninger falt til fordel for Frp, H og INPs forslag om å ta imot 20.
Holmestrand kommunestyre 13. desember 2023. Kommunedirektørens forslag om å bosette 50 flyktninger falt til fordel for Frp, H og INPs forslag om å ta imot 20.Foto: Holmestrand kommune /Skjermdump kommunetv

Ble bedt om å ta imot 80 flyktninger, sier ja til 20

Press på kommunale tjenester og mangel på boliger gjør at Holmestrand ikke oppfyller Imdis ønsker. I Lunner er situasjonen derimot annerledes, der er man villig til å overoppfylle anmodningen.

Flere kommunestyrer behandler nå forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om bosetting av flyktninger i 2024. Flere melder om press på kommunale tjenester og mangel på boliger. 

Dette var også tema da Holmestrand behandlet bosettingsspørsmålet onsdag 13. desember.  Ønsket fra Imdi er at kommunen skal bosette 80 flyktninger neste år. Kommunedirektøren la i sitt saksframlegg opp til å ta imot 50, og peker på utfordring med å skaffe boliger. Tilgangen på boliger virker å ha stoppet opp, står det i saksframlegget, og det er også knapt med kapasitet innen barnevern, barnehage og skole.