Andelen videregåendeelever som oppgir at de blir mobbet, øker. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 23/24.

Andelen videregåendeelever som oppgir at de blir mobbet, øker. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 23/24.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Troms på mobbe-toppen på videregående skole

Elever i Troms og Akershus blir mobbet mest, viser ferske tall fra Elevundersøkelsen. 

På tre år har andelen videregåendeelever som rapporterer at de blir mobbet, økt fra 3,3 til 6,1 prosent. Ifølge tall fra Elevundersøkelsen 2023/24 oppgir 3.635 elever i første klasse på videregående skole at de er blitt mobbet de siste månedene. 

Verst står det til i Troms fylke. Der melder 7,6 prosent av VG1-elevene at de er blitt mobbet de siste månedene. Nest dårligst ut kommer Akershus, der 7,5 prosent av elevene oppgir at de blir mobbet. (Se oversikt lenger ned i saken.)

– Jeg tenker først og fremst at vi har en jobb å gjøre. Vi har tiltak mot mobbing i dag, men det ser ikke ut til at de er helt treffende, sier Cecilie Mathisen (H), leder av hovedutvalg for kompetanse i Troms fylkeskommune.

– Hvorfor er andelen høyere hos dere?

– Jeg tenker at elevene våre er flinke til å si fra. De bruker de kanalene de har for å si fra, sier Mathisen.

Tallene ble offentliggjort mandag.

Mest lærermobbing i Akershus

Det er klare forskjeller fylkene imellom, viser tallene fra Elevundersøkelsen:

  • I Troms, Agder og Vestfold oppgir 4,9 prosent av elevene at de er blitt mobbet av medelever de siste månedene. Rogaland kommer best ut, med 2,9 prosent.
  • I Akershus oppgir 4 prosent av elevene at de er blitt mobbet av en voksen på skolen. Finnmark ligger lavest, med 1,3 prosent.

– Jeg tenker at dette er en bekymringsfull økning. Det skal på ingen måte kjennetegne våre skoler. Vi har nulltoleranse for mobbing i skolen, sier Lise Hagen Rebbestad (H), fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus.

Hun sier at administrasjonen nå vil studere tallene, for å se om andelen som melder fra om mobbing er større på enkelte skoler eller linjer.

– Vi må sette inn tiltak, det er det ingen tvil om. Men de tiltakene må være målrettet. Andelen som melder fra om mobbing, synker for hvert skoleår. Det betyr at mye av det vi gjør i dag, virker. Men det virker ikke nok. Da hadde vi ikke hatt mobbing i det hele tatt, sier Rebbestad.

Forskjeller linjene imellom

Elevene på linjen for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er mest utsatt for mobbing. 9,8 prosent av elevene på denne linjen oppgir at de er blitt mobbet de siste månedene. Ifølge tall fra Elevundersøkelsen er det særlig medelever som står bak mobbingen (7,2 prosent).

Nest dårligst ut kommer linjen for salg, service og reiseliv, der 9,2 prosent av elevene rapporterer at de er blitt mobbet. Minst mobbing er det på linjen for idrettsfag, der 4,5 prosent av elevene melder om mobbing. 

Hovedutvalgslederen i Troms sier at fylkeskommunen både har mobbeombud og et elev- og lærlingeombud, og at disse har fokus på mobbing. Ombudene reiser rundt på skoler, deltar i aktiviteter og prøver å være et lavterskeltilbud.

– Er det en ting jeg er sikker på, så er det at det er helt annerledes å gå på videregående i dag enn for ti år siden, da jeg gikk på videregående. Nå må vi starte en prosess for å finne ut hvor elevene tenker at skoen trykker, og hvilke tiltak vi bør gjøre når mobbing oppstår, sier Mathisen.