Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) beskriver det som svært bekymringsfullt at flere elever i grunnskolen oppgir at de blir mobbet.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) beskriver det som svært bekymringsfullt at flere elever i grunnskolen oppgir at de blir mobbet.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere elever sier de blir mobbet

Elevundersøkelsen for 2023 viser en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing. Det er det andre året på rad at mobbetallene øker.

– De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Etter flere år med relativt stabile tall har det de siste to årene vært en markant økning i andelen elever som opplever mobbing. Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

2023-tallene viser at økningen skjer på alle trinn i grunnskolen. 13 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

De fleste trives

Også andelen som opplever mobbing fra voksne, har hatt en klar økning de siste to årene. Elevundersøkelsen viser at 4,9 prosent av elevene på 10. trinn oppgir å ha blitt mobbet av en voksen på skolen, noe som er en økning på 1,9 prosentpoeng fra i 2022.

Av elevene på 7. trinn som oppgir at de blir mobbet, svarer likevel halvparten at de trives godt på skolen. Tilsvarende andel på 10. trinn er fire av ti.

I gruppen elever som svarer at de ikke blir mobbet, er det 90 prosent på 7. trinn som svarer at de trives godt på skolen. På 10. trinn svarer 87 prosent det samme.

Motivasjonen for å lære går ned

– De økte mobbetallene bekymrer meg. Her har ikke politikerne gjort nok, skriver stortingsrepresentant fra Rødt og leder av utdanningskomiteen Hege Bae Nyholt til NTB.

Hun forteller at Rødt ønsker en nasjonal klageinstans for mobbesaker og andre brudd på opplæringsloven om elever sitt læringsmiljø. Samtidig peker Nyholt på at Elevundersøkelsen avdekker at motivasjonen for å lære går ned blant elevene.

– Det er bra at regjeringen varsler en stortingsmelding om en mer praktisk skole, men jeg tror også vi må snakke om at politikere i flere tiår har dyrket fram en teste- og måleskole som ikke er til elevenes beste.

Også stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er noen åpenbare grep som må tas for å få ned mobbetallene. Han peker på at KrF flere ganger har foreslått et nasjonalt forbud mot bruk av mobiltelefon i skolen.

– Det er et mysterium at Arbeiderpartiet har vært så bakpå. Det er bra at Kari Nessa Nordtun ønsker retningslinjer, men det er ingen grunn til ikke å gjøre det vi vet vil virke, nemlig innføre et nasjonalt mobilforbud, skriver Ropstad til NTB.

– Som ventet

At man nå ser en økning i antallet elever som opplever mobbing, er som ventet, mener Frps utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati.

– De siste årene har det vært en eksplosjon i vold og trusler mot medelever og lærere i den norske skolen. Frp har fremmet flere forslag for å styrke lærernes myndighet i klasserommet, sier Gulati.

Partiet vil blant annet at elever med svært trøblete atferd skal tas ut av deres vanlige klasse av hensyn til dem selv og medelevenes læringsmiljø.

– Det er forslag som jeg håper de andre partiene vil støtte, for vi gjør elevene og lærerne en bjørnetjeneste hvis vi fortsetter å skyve disse problemene under teppet, sier Gulati.

Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner skriver i en e-post til NTB at han ser på undersøkelsens resultater med bekymring.

– Nå må regjeringen komme på banen sammen med skoleeierne med konkrete tiltak som kan få motivasjon og trivsel opp, og mobbing og skolefravær ned. Vi kan ikke vente og se mens hver tiende elev gruer seg til å gå på skolen.

– Trenger bred mobilisering

Etter Elevundersøkelsen i 2022 har regjeringen gjort flere grep etter anbefalinger fra både skolesektoren, mobbeombud, statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet.

I årets statsbudsjett viet regjeringen 35 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i skolen. Dette innebærer blant annet penger til veiledning og tettere oppfølging, i tillegg til at statsforvalternes arbeid med å sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø styrkes.

– Vi trenger en bred mobilisering rundt skolen for at elevene skal ha det bra og lære. Her må vi spille på lag med både foreldre og andre yrkesgrupper, sier Nordtun.

Resultatene fra undersøkelsen på videregående skole publiseres neste uke. Til sammen har omtrent 450.000 elever svart på undersøkelsen i 2023, med en svarprosent for alle trinn på 85 prosent.

(©NTB)