Politiet på stedet under rivingen av Tretten bru, som har falt ned i elva Gudbrandsdalslågen.

Politiet på stedet under rivingen av Tretten bru, som har falt ned i elva Gudbrandsdalslågen. 

Foto: Heiko Junge / NTB

Vegvesenet har funnet mulige overbelastninger på stengte trebruer

Vegvesenet sier de har funnet mulige feil og mangler i prosjekteringen for to av de 14 trebruene som ble stengt etter at Tretten bru kollapset 15. august.

Dette gjelder E16 Norsenga bru og fylkesvei 206 Flisa bru, melder Teknisk Ukeblad.

Statens vegvesen stengte 14 trebruer for å utføre spesialinspeksjoner av dem etter at Tretten bru kollapset 15. august i år. Feilen kan gjelde flere av de andre stengte bruene, men det er ikke avklart.

– Det handler om mulig overbelastning av knutepunkter og staver, sier Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, til TU.

Kobler ikke funn

Han sier han ikke ønsker å gå i detaljer før det er fastslått at bruene faktisk har disse feilene, men legger til at det er for enkelt å si at feilene skyldes blandingen av stål og tre i konstruksjonen.

Vegvesenet vil ikke koble funnene direkte til kollapsen på Tretten bru.

– Der pågår det egne undersøkelser som vil konkludere, sier Eiterjord.

Brukollapsen vil koste minst 300 millioner kroner, tror Innlandet fylkeskommune. Verken fylkeskommunen eller staten vil ta på seg regningen.

(©NTB)