Styreleder Pål Smits i Samfunnsbedriftene i diskusjon med SVs Sunniva Holmås Eidsvoll og Ådne Naper etter ledervalget i KS på landstinget.

Styreleder Pål Smits i Samfunnsbedriftene i diskusjon med SVs Sunniva Holmås Eidsvoll og Ådne Naper etter ledervalget i KS på landstinget.

Foto: Agnar Kaarbø

– Ser ikke behov for en ny runde om Samfunnsbedriftenes rolle

Det ulmer fortsatt hos de rødgrønne, men KS-leder Gunn Marit Helgesen ser ingen grunn til å diskutere Samfunnsbedriftenes rolle i KS nok en gang, sier hun i ukas podkast.

– Vi har hatt den diskusjonen flere ganger siden 2016, da den dukket opp første gang. Ved hver vedtaksendring har den vært oppe. Det er ikke lenge siden sist. Men ønsker vi at Samfunnsbedriftene skal være en del av KS-familien, må de også ha en viss innflytelse, og det har de ved å være med å velge ledelse, sier hun i Kontrollutvalget denne uka.

Hun synes heller ikke at partiorganisasjonene har blandet seg for mye i valget.

– Det er opp til hver enkelt parti hvordan de vil velge sine kandidater, men KS er først og fremst en medlemsorganisasjon som representer kommuner og fylkeskommuner, ikke en partistyrt organisasjon, sier hun.

Hovedstyremedlem Ådne Naper (SV) mener det kan bli aktuelt å se på Samfunnsbedriftenes rolle en gang til. Men nå mener han initiativet ligger hos Samfunnsbedriftene for å få til et godt samarbeid i KS’ styrende organer.

Han skriver i en e-post til Kommunal Rapport:

«De må vise at de har forståelse og aksept for politikk og de folkevalgte i KS. Og når jeg setter spørsmålstegn ved deres forståelse og aksept for politikk og de folkevalgte i KS, viser jeg til deres betraktninger om partiene og politikkens rolle i KS, i deres brev til valgkomiteen fra 12. februar»

KS-leder Gunn Marit Helgesen synes det har vært nok runder om Samfunnsbedriftenes rolle.

KS-leder Gunn Marit Helgesen synes det har vært nok runder om Samfunnsbedriftenes rolle.

Foto: Agnar Kaarbø

I brevet til valgkomiteen skriver Samfunnsbedriftene blant annet: «Det er etter vårt syn ikke de ulike sentrale partikontorene som skal sette sammen KS sitt hovedstyre og påvirke hvem som skal være leder og nestleder. Den oppgaven tilligger de valgte delegatene på Landstinget, ene og alene.»

Samfunnsbedriftene har også lagt ut en melding på sine nettsider som forklarer deres syn:

«Vi valgte en samlende kandidat som også kjenner virkeligheten til de kommunale bedriftene, sier styreleder Pål Smits i Samfunnsbedriftene. På Landstinget var Samfunnsbedriftenes stemmer avgjørende for valget av Gunn Marit Helgesen (H).

– Vi registrerer at noen oppfatter det som kontroversielt at våre 21 delegater på Landstinget ble avgjørende for lederkabalen, sier Pål Smits.

– Men Landstinget har gjennom vedtektene gitt oss stemmerett, og vi må derfor foreta en selvstendig vurdering av hvilken kandidat som vi mener er best til å lede KS den neste fireårsperioden.

– Det betyr også en vurdering av hvem som best vil ivareta de kommunalt eide bedriftenes behov – med andre ord hvilken kandidat som er best for en samlet kommunesektor