Når et flertall av de folkevalgte delegatene dro hjem fra KS’ landsting uten at de har fått valgt sin øverste tillitsvalgte, er det ingen overdrivelse at det representerer et betydelig demokratisk problem, skriver Ståle Grøtte. På bildet det nyvalgte hovedstyret.

Når et flertall av de folkevalgte delegatene dro hjem fra KS’ landsting uten at de har fått valgt sin øverste tillitsvalgte, er det ingen overdrivelse at det representerer et betydelig demokratisk problem, skriver Ståle Grøtte. På bildet det nyvalgte hovedstyret.

Foto: Agnar Kaarbø
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Ledervalget gir Kommune-Norge et demokratisk problem

At det folkevalgte flertallet ble nedstemt på KS’ landsting, representerer et betydelig demokratisk problem for Kommune-Norge.

Valget på KS’ landsting ble, så langt jeg kan forstå, gjennomført etter vedtektene. Lederen er lovlig valgt. Organisasjonens ledelse består av kompetente mennesker. De vil sikkert finne en vei ut av uføret i det praktiske og daglige arbeidet.

Jeg anbefaler det nye hovedstyret å gjøre en nøye gjennomgang av dagens vedtekter.

Min bekymring handler ikke om det. Den handler om noe mer grunnleggende, om forholdet mellom høstens kommune- og fylkestingsvalg, grunnlaget i lokaldemokratiet og valget av leder på KS’ landsting.

KS’ ledelse velges. Det gjør vi for at Kommune-Norge skal ha en nasjonal politisk styrt organisasjon. Vi kunne valgt å ha en ansatt leder, men vi har altså valgt å velge vår ledelse.

Organisasjonen ledes av hovedstyret og landsstyret, som ble valgt med støtte fra de folkevalgte representantene på landstinget.

Men ved valget av leder var det annerledes. Flertallet av de folkevalgte stemte på en annen lederkandidat enn den som ble valgt. Valget ble avgjort av delegater som ikke er forankret i lokaldemokratiet, Samfunnsbedriftenes delegater. Det betyr at den øverste tillitsvalgte i Kommune-Norge i realiteten er valgt uten å ha tillit fra flertallet i Kommune-Norge.

Det kan være lett å tenke at ledervalget i realiteten ikke har så mye å si, at valget ikke var så alvorlig. Hovedstyret har som nevnt flertall fra de folkevalgte.

Den nyvalgte lederen uttaler også til Kommunal Rapport at « … det er litt leit at vi deler oss i to. Men sånn er det i politikken også. Noen ordførere blir valgt med én stemmes overvekt og må jobbe for fellesskapet sammen …»

Det er jo utvilsomt sant at ordførere og andre tillitsvalgte kan bli valgt med én stemmes overvekt. Men den store og prinsipielle forskjellen er at de er valgt med tillit fra et flertall av personene som de skal representere. Det gjør at sammenligningen ikke er gyldig når vi skal snakke om KS-lederen som den øverste tillitsvalgte i Kommune-Norge.

Jeg tror alle som deltok på KS’ landsting synes valg og demokrati er alvorlige saker. Om vi ikke syntes det var viktig og alvorlig, ville vi brukt tida vår på noe annet enn lokalpolitikk.

Når et flertall av de folkevalgte delegatene dro hjem fra KS’ landsting uten at de har fått valgt sin øverste tillitsvalgte, er det ingen overdrivelse at det representerer et betydelig demokratisk problem for KS.

Jeg anbefaler det nye hovedstyret å gjøre en nøye gjennomgang av dagens vedtekter. De må vurdere om de kan gå god for at kommunesektorens øverste tillitsvalgte også i fremtiden kan velges med støtte kun fra et mindretall av de folkevalgte.

Jeg for min del tror ikke det er et bærekraftig system for en organisasjon som er bygd på lokaldemokratiet.