Gunn Marit Helgesen (H) ble gjenvalgt som KS-leder, her med Aud Hove (Sp) og Odd Stangeland (Ap) som ble nestledere.

Gunn Marit Helgesen (H) ble gjenvalgt som KS-leder, her med Aud Hove (Sp) og Odd Stangeland (Ap) som ble nestledere.

Foto: Agnar Kaarbø

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) gjenvalgt: – Litt leit at vi deler oss i to

Med Samfunnsbedriftenes stemmer, sikret Gunn Marit Helgesen (H) seg en ny periode som KS-leder.

Aps Odd Stangeland er valgt til 1. nestleder. Aud Hove ble valgt til 2. nestleder. 

Det var en lettet KS-leder som møtte Kommunal Rapport etter valget onsdag. 

– Jeg synes det er greit å få avgjørelsen. Det har vært i overkant spennende. Men jeg er sikker på at vi skal samle oss for å jobbe godt for kommunesektoren samlet sett, sier Gunn Marit Helgesen. 

Spekulasjoner

I forkant av valget var det spekulasjoner om hvorvidt Samfunnsbedriftenes stemmer ville bidra til å tippe ledervalget over i Sps Aud Hoves favør. På spørsmål om hva dramatikken har betydd, svarer Helgesen. 

– Jeg synes det er litt leit at vi deler oss i to. Men sånn er det i politikken også. Noen ordførere blir valgt med én stemmes overvekt og må jobbe for fellesskapet sammen, sier Helgesen, som understreker at hun er opptatt av å ha omforente løsninger og at KS skal være en sterk kommunal stemme. 

Helgesen mener imidlertid ikke dramatikken skal ha noen betydning for forholdet mellom KS og Samfunnsbedriftene videre. 

– Ikke sett fra mitt ståsted. Det er kommunalt eide bedrifter vi ønsker at skal være i KS. De er viktige stemmer i en del interessepolitisk arbeid der de har mye kompetanse. De har ikke tatt stilling til den politiske fordelingen, og jeg synes ikke det er urimelig at de kan være med å si hvem de tror kan bidra til at kan lede dette fellesskapet på best mulig måte. Men ulike meninger om dette, det vet vi jo.

Samfunnsbedriftene avgjorde

Det var Samfunnsbedriftene som avgjorde valget. Deres 21 delegater til landstinget kom på vippen etter at Senterpartiet tirsdag valgte å gå til de andre rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SVD og MDG. Organisasjonen har stemmerett ved ledervalgene i KS, men ikke ved sammensetningen av landsstyre og hovedstyre.

Styreleder Pål Smits i Samfunnsbedriftene har tidligere sagt at organisasjonen ikke ønsker å stemme politisk, men er opptatt av at KS-lederen er sterk, tydelig og samlende på kommunesektorens vegne.

SV og Ap har ønsket å redusere Samfunnsbedriftenes innflytelse, men da spørsmålet om tilknytning ble behandlet i hovedstyret i KS i mai i fjor, var vedtok flertallet at «Det er sterkt ønskelig at Samfunnsbedriftene er tilknyttet KS gjennom hovedavtalen. Det er derfor ikke ønskelig å tilrå vedtektsendringer nå.»

Internasjonale verv

Helgesen er 65 år, og har i denne perioden sittet to år som første nestleder og to år som leder av KS. Hun var styreleder i KS i to perioder fra 2012 til 2020. På landstinget i 2020 ble hun valgt til første nestleder, og Bjørn Arild Gram (Sp) ble valgt til leder. Etter to år ble Gram kommunalminister og så forsvarsminister. Helgesen rykket da opp som leder.

Helgesen var styreleder i KS i to perioder fra 2012 til 2020. På landstinget i 2020 ble hun valgt til første nestleder, og Bjørn Arild Gram (Sp) ble valgt til leder. Etter to år ble Gram kommunalminister og så forsvarsminister. Helgesen rykket da opp som leder.

Helgesen har mange internasjonale verv som følger av lederverv i KS.

Siden desember 2013 har hun vært medlem av Executive Bureau (hovedstyre) i den europeiske paraplyorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR). I 2022 ble hun valgt som president i organisasjonen etter å ha vært co-president (nestleder) siden 2016.

Videre er hun medlem av Executive Bureau og World Council i den verdensomspennende kommuneorganisasjonen United Cities and Local Governments (UCLG).

Gunn Marit Helgesen er medlem og leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress, visepresident i Byrået (styret) og medlem av Monitoring Committee.

Hun er også visepresident i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) fra 2000, og har tidligere vært president i Nordsjøkommisjonen.