Flere eldre, trangere økonomi og bosetting av flyktninger blir utfordringer i 2023, KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Flere eldre, trangere økonomi og bosetting av flyktninger blir utfordringer i 2023, KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Foto: Agnar Kaarbø

– Nok folk til tjenestene blir årets største utfordring

– Å skaffe nok folk til eldreomsorgen blir det vanskeligste i 2023, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. Men året byr også på en rekke andre utfordringer.

I årets første podkast ser vi på utfordringene i valgåret 2023 og inviterte KS-leder Gunn Marit Helgesen til en prat om det kommunene må jobbe mye med i år.

Bosetting av flyktninger, strømkrisen og etablering av fornybar energi og å sikre kompetanse og kapasitet i omsorgssektoren, men også i teknisk sektor, skole og barnehage, er blant utfordringene.

– Rekrutteringsproblemene er den største utfordringen, spesielt i helse- og omsorgssektoren, men også i teknisk sektor og i skolen. Det er ingen enkel løsning, sier Helgesen.

Hun har begynt året med å møte finansminister Vedum, der strammere økonomi for sektoren var ett av temaene.

– Det blir trangere framover. Det er noe vi må slutte å gjøre, sier hun i ukas podkast.

Utover vinteren skal KS arrangere strategikonferanser, og i debattheftet som er laget til konferansene er det listet opp åtte utfordringer.

  1. Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov.
  2. Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer.
  3. Flere er utenfor samfunns- og arbeidslivet.
  4. Klima-, natur- og miljøutfordringene blir større.
  5. Risikoen for uønskede hendelser øker og utfordrer beredskapen.
  6. Digitalisering i ulik fart blant både kommuner og aldersgrupper.
  7. Demokratiet utfordres på flere hold, blant annet gjennom tøft debattklima.
  8. Vedvarende mangel på personell og kompetanse.

Helgesen snakker om disse i podkasten.