Birgit Oline Kjerstad (SV) mener regjeringen svarer på kommunalkomiteens anmodninger.

 Birgit Oline Kjerstad (SV) mener regjeringen svarer på kommunalkomiteens anmodninger.

Svein Ove Ekornesvåg

SV: – Det er riktig retning på inntektssystemet

Birgit Oline Kjerstad (SV) er positiv til regjeringens forslag til revidert inntektssystem.

Kjerstad sitter i kommunalkomiteen og er partiet kommunalpolitiske talskvinne. Hun mener regjeringens forslag til revidert inntektssystem svarer godt på det kommunalkomiteen ba og, og det rimer med SVs program.

– Komiteen ba om et mer utjevnende system som prioriterte sosioøkonomiske forhold og utfordringer. Det har vi fått. Det er også kommet noe på distriktskommuner som er viktig for oss, og storbyproblematikk, sier hun.

Både revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen og med den, inntektssystemets endringer, skal behandles i Stortinget, og ifølge NTB vil forhandlingene med SV om revidert budsjett komme i gang først mot slutten av måneden. 

– Vi har ennå ikke gått ned i detaljene, så det må vi gjøre før vi ser om det er noe vi vil endre på. Vi må også se på helheten, og hvordan det slår ut for de ulike kommunene, sier hun.

Kjerstad er også fornøyd med at det gjøres noe med PU-kriteriet og finansieringen av ressurskrevende brukere.

– Det vil gjøre det mindre krevende for kommunene å gi tjenester til ressurskrevende brukere, sier hun.