Seniorrådgiver Håvard Moe hos KS- Konsulent mener det er mulig å omfordele mer gjennom inntektssystemet.

Seniorrådgiver Håvard Moe hos KS- Konsulent mener det er mulig å omfordele mer gjennom inntektssystemet.

Foto: Tone Holmquist

– Inntektssystemet fungerer ikke godt

– Inntektssystemet muliggjør ulikheter, og den revideringen som regjeringen har lagt fram, endrer lite, sier seniorrådgiver Håvard Moe i ukas podkast.

– Noen blir eitrende forbanna fordi de taper stort, men det blir jo allikevel bare småpenger på resten som får mer. Slik oppsummerer seniorkonsulent Håvard Moe hos KS Konsulent revideringen av inntektssystemet i Kommunal Rapports podkast Kontrollutvalget. 

– Det hadde vært mulig å omfordele mer hvis det hadde vært et politisk ønske om det. Man greier ikke få med seg et bredt forlik på Stortinget som tar med seg alle inntektene kommunene har, sier Moe. Utenom fordelingen i inntektssystemet finner vi kraftinntekter, havbruksfond og eiendomsskatt.

– Det er småpenger som flyttes. For Fredrikstad del er det snakk om 0,6 promille mer enn de hadde. Det er jo ingenting, mener Moe.

Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten (H) enig i det. En påplussing er alltid bra, men revidering av inntektssystemet og endringene som kom nå er bare en begynnelse. Den skattesvake kommunene må få mer.

– Inntektssystemet fungerer ikke godt. Det er altfor komplisert, og nå får vi enda noen nye ordninger som gjør det enda mer komplisert, mener Moe.

Bruker store summer på vikarbyråer

– Vi får også noen andre problemer. Når vi har så stor mangel på arbeidskraft, så sitter det noen kommuner med enorme finansielle muskler til å kjøre på på lønnssiden. De bruker helt himmelstormende summer på vikarbyråer. Dette driver lønningene i Distrikts-Norge til værs. Arbeidskraft dras ut av faste stillinger og inn i vikarbyråer. Det er jo inntektssystemet som muliggjør det. Hadde alle hatt like inntekter, så ville ingen hatt mulighet til å gjøre det, påpeker Moe.

Han bruker som eksempel at Alta kommune brukte fire millioner på vikarbyråer i 2020, og økte til 55 millioner i 2023. Bodø brukte 30 millioner i 2020 og bruker 110 millioner i 2023.

– De drar god nytte av havbruksfond og Nord-Norge tilskudd. Men det løpet der kan jo ikke Sarpsborg være med på, påpeker Moe.