Hallstein Bjercke (V) finansbyråd i Oslo er ikke fornøyd med innretningen på nytt inntektssystem.

Hallstein Bjercke (V) finansbyråd i Oslo er ikke fornøyd med innretningen på nytt inntektssystem.

Foto: Agnar Kaarbø

Nytt inntektssystem: – Bonderegjeringen flår Oslo

Oslo taper 452 millioner årlig på nytt inntektssystem. Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) er kritisk.

– Bonderegjeringen flår Oslo. Dette forslaget er virkelig dårlig nytt for Oslo, og jeg er oppriktig bekymret for tilbudet til Oslos innbyggere dersom vi nå får 451 millioner mindre å rutte med hvert år, sier Bjercke i en SMS.

Finansbyråden sier han er dypt skuffet over at regjeringen nok en gang svekker skattegrunnlaget til Oslo kommune ved at formuesskatten og utbytteskatten overføres til staten, samtidig som utjevning av inntektsskatt mellom kommunene øker.