Vestland fylkesting har valgt Storebrand som leverandør av tjenestepensjon. Bildet er fra konstituerende fylkestingsmøte i oktober.

Vestland fylkesting har valgt Storebrand som leverandør av tjenestepensjon. Bildet er fra konstituerende fylkestingsmøte i oktober.

Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune

Kampen om tjenestepensjon: Vestland fortsetter med samme leverandør

Vestland fylkesting har vedtatt å fortsette med Storebrand som pensjonsleverandør.

Det skriver Storebrand i en pressemelding.

Dermed skal Storebrand forvalte om lag 4 milliarder kroner for om lag 12.000 medlemmer med pensjonsrettigheter i Vestland fylkeskommune.

– Når Vestland velger å fortsette samarbeidet, så er det en hyggelig attest, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Saksdokumentene og vedtaket fra fylkestinget er unntatt offentlighet. I vedtaket som Kommunal Rapport har fått innsyn i står det at Storebrand er tildelt kontrakt for perioden 2024 og 2025, med opsjon på kontrakt i ytterligere 2 + 2 + 2 år. 

Det ble også vedtatt at administrasjonsutvalget årlig skal gjennomgå tjenestepensjonsordningen med hensyn til pris og kvalitet.

– Flere planlegger anbud

Vestland blir den fjerde anbudskonkurransen som Storebrand vinner i år. Tidligere i år besluttet også Ulstein, Askøy og Austevoll kommuner å ha Storebrand som leverandør av tjenestepensjon etter anbudskonkurranser.

Per i dag er KLP og Storebrand de eneste leverandørene av tjenestepensjon til norske kommuner og fylkeskommuner. Storebrand gjorde comeback på markedet i 2019.

Leder for offentlig sektor i Storebrand, John Hippe, tror på større aktivitet i det offentlige markedet i 2024. Han viser blant annet til at det etter kommunevalget er samlet nye kommunestyrer og fylkesting som ser på økonomien med nytt blikk.

– Mange politikere og kommuneledere ser nå etter muligheter for å effektivisere og spare penger. Pensjon er kommunens største innkjøp, og vi vet at flere kommuner nå planlegger anbud neste år, sier Hippe.

Klaget til ESA

Storebrand har lenge argumentert for at konkurranse på tjenestepensjon er bra, da det kan være penger å spare.

I fjor sendte selskapet derfor en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA, der de blant annet ber om en klargjøring av anbudsplikten

– Vi mener det er en anbudsplikt her, uttalte konsernsjef Odd Arild Grefstad i forbindelse med klagen.