– Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legge best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser, sier Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legge best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser, sier Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H). 

Foto: Jan Langhaug / NTB

Bodø skal utrede mulige kutt i formuesskatt for lokalt næringsliv

Bystyret i Bodø går inn for kraftige kutt i formuesskatten for det lokale næringslivet.

Det gjelder for eksempel maskiner og næringseiendom som eierne må betale skatt av, selv om bedriften skulle gå med underskudd.

Et bredt flertall av bystyret i Bodø kommune vedtok torsdag at kommunen skal utrede muligheten for betydelige kutt i formuesskatten som rammer lokalt eid næringsliv, såkalt arbeidende kapital. Det går fram av en pressemelding fra ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Ønsker lokale arbeidsplasser

– Vi ønsker å få klarhet i hvilket handlingsrom vi har lokalt. Vårt oppdrag er å sørge for å få til aktivitet og en positiv utvikling lokalt. Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legge best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser, sier Ingebrigtsen.

I vedtaket påpekes det at skatten går utover lokalt eid næringsliv og dermed også kommunens skatteinngang.

– I tillegg har Nord-Norge over tid hatt store utfordringer med fraflytting, og spesielt byene i nord er viktige for å stimulere til økt bolyst, investeringer og flere arbeidsplasser, heter det videre.

Applaus fra NHO

NHO applauderer forslaget og viser til innspill fra bedriftene, som mener lavere skattetrykk er et svært viktig tiltak.

– Det er særlig skatt på verdier i form av utstyr, lokaler og eiendom som bedriftene mener er skadelig. Dette slipper utenlandske eiere å skatte for. En reduksjon i skatten på arbeidende kapital handler dermed ikke om å øke lønnsomheten, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

(©NTB)