Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, vil la den enkelte leder i barnehager og skoler kunne redusere tilbudet dersom de ikke har tilgang på nok personell.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, vil la den enkelte leder i barnehager og skoler kunne redusere tilbudet dersom de ikke har tilgang på nok personell.

Foto: Elin Svendsen

Utdanningsforbundet: Situasjonen er alvorlig

Høye smittetall mange steder og rekordhøyt sykefravær blant ansatte i barnehager og skoler gjør at situasjonen nå er alvorlig, mener Utdanningsforbundet.

– Erfarne skoleledere og styrere forteller at de har aldri opplevd noe lignende, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB.

Tidligere mandag gikk LO-forbundet Skolenes landsforbund ut og krevde at trafikklysmodellen i skoler og barnehager kommer tilbake, og at gult nivå blir standard over hele landet.

Handal sier at han har ikke smittevernfaglig kompetanse til å kunne vurdere om trafikklysmodellen er det riktige tiltaket.

Modellen ble utviklet som et smittebegrensende tiltak før mange var vaksinert. Nå er situasjonen noe annerledes, mener han.

– Både lærere og ledere i skoler og barnehager opplevde trafikklysmodellen som svært arbeidskrevende å bruke, sier Handal.

Han mener det er politiske og smittevernfaglige myndigheter som må vurdere en eventuell gjeninnføring av trafikklysmodellen på nasjonalt nivå, men han advarer samtidig mot tiltak som kan skape ytterligere kapasitetsproblemer.

– Dette er vi nødt til å løse i samarbeid med myndighetene. Slik situasjonen er nå, mener jeg vi bør la den enkelte leder i barnehager og skoler kunne redusere tilbudet dersom de ikke har tilgang på nok personell. Jeg tror dette er eneste måten vi kan klare å holde skoler og barnehager åpne på, sier Handal.

(©NTB)