Kinn ble til etter sammenslåing av Vågsøy og Flora kommuner, med unntak av bygda Bryggja i Vågsøy, som ble overført til Stad kommune. I forgrunnen Måløybrua.

Kinn ble til etter sammenslåing av Vågsøy og Flora kommuner, med unntak av bygda Bryggja i Vågsøy, som ble overført til Stad kommune. I forgrunnen Måløybrua.

Foto: Helge Sunde / Samfoto

Rapport: Kinn kommune bør oppløses

I 2020 ble kommunene Flora og Vågsøy i Vestland sammenslått til Kinn. Begrunnelsene for sammenslåingen og utviklingen siden får nå krass kritikk i en rapport.

«Våre analyser viser at innbyggerne og flertallet av de ansatte i Kinn kommune vil være best tjent med kommunen blir delt i nye Flora og nye Vågsøy kommuner. Det vil legge til rette for bedre regional utvikling – for befolkning, næringsutvikling og samfunnsutvikling mer generelt», står det i rapporten som er laget av Kommunekonsult AS.

Rapporten er utført for Lokalsamfunnsforeningen av professor Bjarne Jensen og tidligere administrativ leder av Fagforbundet Gunnar Guusgaard.

Begrunnelsen for opprettelsen av Kinn kommune var at den skulle gi sterkere befolkningsvekst og næringsutvikling i både Flora og Vågsøy.

– Så langt har en ikke sett slike virkninger. Tvert imot har det blitt reduksjon i folketallet både i Kinn og i de nye kommunedelene Vågsøy og Flora, står det i rapporten fra Kommunekonsult.

Det store problemet med Kinn kommune, ifølge rapporten, er at Vågsøy og Flora ikke har felles grense, og at reiseavstanden mellom kommunene er så stor at de ikke har felles bolig- og arbeidsmarked. I norsk sammenheng har Kinn blitt kommunen med størst avstand i reisetid og flest reiseulemper.

Kommunesammenslåingen ble ikke støttet av Statsforvalteren i Vestland. Det skyldtes blant annet de store avstandene mellom kommunene, og at Flora og Vågsøy ikke har felles grense.

En rapport bestilt av Statsforvalteren i Vestland har tidligere konkludert med det blir dyrt å dele opp Kinn kommune.

Det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemning 1. september. Kinn kommunestyre skal behandle statsforvalterens rapport og anbefaling 7. september.

(©NTB)