Mange har gode erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret på flere områder, men det kan være vanskelig å få time.

Mange har gode erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret på flere områder, men det kan være vanskelig å få time.

Foto: Colourbox

Pasienter er stort sett fornøyd med fastlegen

En ny indikator viser at pasienter er fornøyd med fastlegen på mange områder. Men det kan være vanskelig å få time en del steder.

En ny kvalitetsindikator viser blant annet at mange har gode erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret på flere områder. Det skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Denne delen av indikatoren er basert på en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet fra september 2021 til januar 2022. Pasientene ble spurt om hvor fornøyd de er med fastlegen. Det kommer fram at de er mest fornøyd med kategoriene fastlegen og organiseringen og øvrige ansatte. På en skala fra 0–100 ga pasientene begge disse kategoriene en skår på 77 av 100.

Pasienter i Nordland er minst fornøyde

Det de er minst fornøyd med, er tilgjengeligheten på time hos fastlegen. Skåren her er 63.

Jevnt over var pasientene i Nordland fylke minst tilfreds.

– Det gjøres en formidabel innsats av flinke fastleger over hele landet hver eneste dag. Men mange kommuner sliter med å rekruttere fastleger og å beholde de erfarne, særlig fordi arbeidspresset på den enkelte fastlege er stort. Utfordringene med legedekning i nord har vært der i mange tiår, mens arbeidsbelastningen til den enkelte lege har vokst gradvis de siste ti årene, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Mange eldre ikke vurdert for underernæring

Undersøkelsen viser også at mange eldre ikke vurderes for risiko for underernæring.

Av de eldre beboerne som er på langtidsopphold på institusjon, ble under halvparten vurdert for risiko for underernæring i 2021. Målet om at alle eldre skal bli sjekket for dette, er altså et godt stykke unna å bli nådd.

(©NTB)