Over 150.000 personer mangler fastlege. Fastlegekrisen har allerede ført til svikt i helsehjelp, slår ny rapport fast.

Over 150.000 personer mangler fastlege. Fastlegekrisen har allerede ført til svikt i helsehjelp, slår ny rapport fast.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fastlegekrisen gir svikt i helsehjelpen

Krisen i fastlegeordningen har allerede ført til svikt i helsehjelpen til sårbare grupper, slår Helsetilsynet fast i en rapport.

Dagens Medisin skriver at tilsynet løfter fram den pressede fastlegesituasjonen som et alvorlig problem. Over 150.000 mangler fastlege.

– Disse har rett til fastlege, en rettighet de i realiteten ikke får innfridd. Det er alvorlig slik Helsetilsynet vurderer det, heter det i rapporten.

Det vises til flere eksempler på svikt: at eldre multisyke pasienter ikke har tilgang til en stabil fastlegerelasjon, forsinket diagnostikk av kreft og sviktende oppfølging av alvorlig syke etter behandling.

– Etter Helsetilsynets vurdering er dette en pågående risiko og gitt den utviklingen vi ser, er det grunn til å anta at tilsvarende svikt vil skje igjen, heter det i rapporten.

– Det som kommer fram her er bare ytterligere et argument for at vi snarest mulig må få noen tiltak som kan berge fastlegeordningen, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

(©NTB)