Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø og Legeforeningens president, Anne-Karin Rime signerer ny kommunelegeavtale.
Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø og Legeforeningens president, Anne-Karin Rime signerer ny kommunelegeavtale.Foto: KS

Ber staten ta medansvar for legevakt

KS og Legeforeningen ber staten hjelpe til med å sikre legevakttjenesten.

De to organisasjonen ble nylig enige om en ny særavtale om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap og arbeidsforhold.

Dette har vært et omstridt område. I november 2020 endte fastlåste forhandlinger om ny avtale med at saken ble sendt til Rikslønnsnemnda.