Ringsaker kommune er landets største hyttekommune, og som mange andre hyttekommuner åpner de for at eierne av fritidsboliger kan bosette seg på hytta. Bildet er hentet fra Sjusjøen. 

Foto: Thomas Frigård

Legger til rette for flytting til hytta – men ikke før påske

Kommunene med flest fritidsboliger, åpner for at eierne skal flytte på hytta. Men det holder ikke å melde flytting til Folkeregisteret.

– Det virker som om mange tror det er tilstrekkelig å melde flytting til Folkeregisteret for å kunne bo på hytta, men det er feil. Man må i tillegg ha et vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan og bruksendring fra kommunen, sier avdelingsleder Rune Møller Poulsen ved bygg- og geodataavdelingen i Trysil.

Trysil er landets nest største hyttekommune, med 6.813 registrerte fritidsboliger.

Kan bo fast på hytta

Som følge av at myndighetene har nedlagt forbud mot å overnatte i fritidsboligene, har Skatteetaten merket stor pågang fra innbyggere som vil melde flytting til hytta.

Ringsaker, Trysil, Hol og Vinje er de fire største hyttekommunene i landet, med til sammen rundt 25.000 registrerte fritidsboliger. Alle disse kommunene har i sitt planverk lagt til rette for at hytteeierne skal kunne bosette seg på hytta.

– I kommuneplanen har vi åpnet opp for at eiere av fritidsboliger kan bo fast på sin fritidsbolig hvis boligen holder en gitt standard, sier plansjef Anne Gunn Kittelsen i Ringsaker kommune.

Med 7.251 registrerte fritidsboliger er Ringsaker landets største hyttekommune.

Må ha boligstandard

For å kunne bosette seg på hytta må man melde flytting til Folkeregisteret, men i tillegg må man altså søke den gitte hyttekommunen om dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan og bruksendring. For å innvilge søknadene stiller de største hyttekommunene krav om at fritidsboligen må innfri gitte tekniske krav til bolig, for eksempel innlagt vann og kloakk, god vei til boligen, og at veiene brøytes regelmessig på vinterstid.

– Hyttene må ha høy standard som innfrir tekniske krav til bolig, sier Kittelsen.

Tre måneders behandlingstid

Søknader om dispensasjon skal maksimalt ta 12 uker, og i tre av hyttekommunene behandles søknad om både dispensasjon og bruksendring administrativt.

I Trysil har 99 prosent av alle søknadene blitt godkjent.

– Vi åpner for at folk skal kunne flytte til hyttene sine, og tanken bak dette er blant annet å stimulere til befolkningsvekst og økte skatteinntekter, sier avdelingsleder Bjørn Tore Bækken i plan- og miljøavdelingen.

Må behandles politisk

I Vinje kommune stiller man imidlertid noe strengere krav. Hyttene må innfri kravene til TEK17, og søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen skal behandles politisk. Saksbehandlingstiden for dette er anslagsvis mellom fire og seks uker.

– Deretter må søknad om teknisk bruksendring for selve bygget behandles. Her er saksbehandlingstiden maksimalt tre uker, sier plan- og økonomisjef Gry Åsne Aksvik.

Kobler inn kommuneoverlege

Pågangen om dispensasjon og bruksendring har imidlertid ikke vært voldsom for de største hyttekommunene. Ringsaker melder om at de har mottatt 35 henvendelser om å flytte til hytta, i Hol har man mottatt tre konkrete søknader, og i Trysil har man kun mottatt én søknad foreløpig. I Vinje har man ikke registrert en eneste søknad.

I Trysil blir nå kommuneoverlegen koblet inn i denne type søknader.

– Normalt sett er dette noe vi tar fortløpende administrativt, men situasjonen vi er i nå er veldig spesiell. Vi kobler derfor inn kommuneoverlegen, og dette har med smittespredning å gjøre. Foreløpig har vi kun mottatt én søknad, så i øyeblikket er ikke dette en stor problemstilling for oss, sier plansjef Poulsen.

Behandles i neste uke

I Hol ser man for seg å behandle de innkomne søknadene allerede i neste uke.

– Vi har mottatt tre søknader, så pågangen er ikke spesielt stor. Disse søknadene har alle konkrete og spesielle begrunnelser, og vi regner med at blir behandlet i løpet av neste uke, sier leder for plan og utvikling Trond Augunset.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.