Kommuner bes om å se på IT-sikkerheten etter Russlands invasjon

Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom, mener Kommunaldepartementet. De ber kommunene se på sikkerhetstiltak.

Kommunenes organisasjon KS deler oppfordringen i et brev til alle landets ordførere og kommunedirektører. Der kommer departementet og KS med konkrete råd om hvordan kommunene kan forebygge og avverge cyberangrep.

– Per i dag vurderer ikke myndighetene at trusselnivået mot virksomheter er økt etter invasjonen i Ukraina. Samtidig presiseres det at situasjonen kan endre seg raskt, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

De skriver at de venter økt aktivitet med svindel, nettfisking og sosial manipulering i tiden fremover.

(©NTB)