Disse fire jobber nå på full tid for å sikre personvern, informasjon og IKT i Asker kommune. Tre av dem ble ansatt i 2021. Fra venstre: Rådgivere for informasjonssikkerhet Pål Gaure, Tommy Grøtt og rådgiver for IKT-sikkerhet Arve Elde og personvernombud Eirin Oda Lauvset.

Disse fire jobber nå på full tid for å sikre personvern, informasjon og IKT i Asker kommune. Tre av dem ble ansatt i 2021. Fra venstre: Rådgivere for informasjonssikkerhet Pål Gaure, Tommy Grøtt og rådgiver for IKT-sikkerhet Arve Elde og personvernombud Eirin Oda Lauvset.

Foto: Espen Andersen

Asker ber om nasjonalt grep for bedre IKT-sikkerhet

Selv store Asker kommune kjenner seg ikke trygg mot digitale trusler. Nå ber Asker KS om å løfte problemstillingen nasjonalt.

Like etter at Asker, Røyken og Hurum slo seg sammen i 2020, fikk nye Asker en vekker. 127 brev ble publisert på postlisten med titler som gjorde det mulig å knytte enkeltpersoner til taushetsbelagt informasjon.

Etter hendelsen har Asker tatt et krafttak for å bedre sikkerheten knyttet til informasjon, personvern og IKT. Likevel kjenner kommunen seg sårbar i møte med digitale trusler.