Kommuneoverlege Arne Opdahl i hyttekommunen Rennebu mener han setter i gang de tiltak han må for å beskytte innbyggerne mot koronasmitte.

Foto: Brit Glosvik/privat

Kommuneoverlege: – Regjeringen vil overstyre alle kommuneoverleger

Kommuneoverlege Arne Opdahl i Rennebu mener regjeringens egne koronatiltak er langt mer begrensende enn dem kommuneoverlegene setter inn.

Søndag, to dager etter at helseminister Monica Mæland (H) oppfordret kommunene til å slutte med lokale koronaregler, gjorde kommuneoverlege Arne Opdahl det igjen.

For andre gang påla han alle innbyggere hjemmekarantene på 14 dager etter opphold utenfor kommunen. Samtidig forbød han alle tilreisende uten fast bolig eller arbeidssted i Rennebu å overnatte i kommunen.

Mandag morgen uttalte statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet at regjeringen ikke avviser å stramme inn på regelverket slik at kommunene ikke lenger får anledning til å innføre egne lokale karantener.

– Det regjeringen i så fall gjør, er å overstyre alle kommuneoverleger og oppheve smittevernloven. Nå har vi en liberalistisk regjering som ikke vil innskrenke folks rett til å gjøre dumme ting. Men noen ting er viktigere enn det, sier Arne Opdahl i Rennebu.

Ofrer skjorta

I pressekonferansen fredag uttalte Monica Mæland at «Jeg håper at kommunene kan ta bort lokale innreise- og karanteneregler, og har bedt Fylkesmennene om å følge opp dette i samarbeid med kommunene.»

Kommuneoverlegen i Rennebu mener det er en politisering av faget.

– Hvis politikerne skal innskrenke muligheten til å ivareta folks helse lokalt mot en allment farlig smittsom sykdom, da håper jeg at fylkeslegene og Helsetilsynet vil våkne, sier Opdahl.

Han sier at regjeringens egne tiltak mot koronaviruset er langt mer inngripende enn dem kommunene har satt i verk. Innbyggere i Rennebu får lov til å dagpendle med egen bil, uten at de må i karantene. Opdahl har også gitt unntak for nødetater, helseundersøkelser og personer i samfunnskritiske funksjoner.

– Her har vi et næringsliv som virkelig ofrer skjorta i denne dugnaden. Enkeltpersoner har ikke et akutt behov for å dra til Ikea i Trondheim eller gjøre andre typer lystreiser som det nå blir satt en stopper for. Det er ikke noe overgrep, sier Opdahl.

20 lokale forskrifter

Mandag formiddag hadde Lovdata publisert lokale forskrifter angående korona fra 20 kommuner: Oslo, Ås, Lillestrøm, Larvik, Tokke, Tinn, Midt-Telemark, Haugesund, Fauske, Værøy, Saltdal, Meløy, Steigen, Hamarøy, Gildeskål, Narvik, Lødingen, Nesna, Hitra og Frøya.

I langt flere kommuner har kommuneoverlegen gjort vedtak etter smittevernlovens §4-1. Disse vedtakene blir ikke registrert eller kunngjort på samme måte.

Smittevernloven gir kommunestyrene hjemmel for blant annet å begrense eller stanse kommunikasjon, isolere personer og sette begrensninger på deres bevegelsesfrihet i opptil 7 dager om gangen.

Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo har i en kronikk i Rett24 skrevet at kommunenes innreisebegrensninger strider mot Grunnlovens rett til frihet og rett til å bevege seg fritt.

I kronikken har han også skrevet at det neppe er grunnlag for å si at en person er mistenkt smittet, bare fordi vedkommende kommer fra et sted utenfor kommunen.

– Hva har vi smittevernloven til da? Jussprofessoren forstår ikke smittevern. Det er greit å være jurist og ikke forstå konsekvensene av den friheten han forsvarer, sier Opdahl.

Smittevernloven er en av mange lover regjeringen vil kunne utfylle, supplere eller fravike når den såkalte kriseloven trer i kraft. Den skal annengangsbehandles av Stortinget tirsdag.

Samme ordre, ulike råd

Samme dag som Mæland ga ordre til fylkesmennene om å følge opp kommunenes karanteneregler, anbefalte Fylkesmannen i Møre og Romsdal fylkets 26 kommuner om å fatte likelydende vedtak om 14 dagers hjemmekarantene for personer som har oppholdt seg i Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland.

Fylkesmann Rigmor Brøste har uttalt til Sunnmørsposten at hun gjør det for at kommunene skal klare å rigge seg for den situasjonen det ser ut til at de har i vente.

I Vestland har Fylkesmannen rådet kommunene til å droppe egne bestemmelser om innreise og karantener. Ifølge Hardanger Folkeblad var Fylkesmannen i ferd med å undersøke lovligheten av slike vedtak i Ullensvang og i Sunnfjord.

Mandag bekreftet imidlertid Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug til Folkebladet at kommunen ville oppheve bestemmelsene fra neste uke av. Begrunnelsen er at de har hatt god effekt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.