Det er viktig at vi forsøker å holde hjulene i gang. En foreløpig rapport fra 1. april viser at vi kan vente oss en skattesvikt på bortimot 60 millioner kroner i år hvis dette fortsetter, forteller ordfører Torvild Sveen (Sp).

Kastet seg rundt på Gjøvik

Gjøvik kommune har vedtatt en pakke på 120 millioner kroner til det lokale næringslivet.

– Jeg synes vi som kommune er forpliktet til å finne tiltak som vil kunne være med å bedre situasjonen for næringslivet, sier Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) til Kommunal Rapport.

Innlandskommunen har nylig vedtatt en pakke på 120 millioner kroner til det lokale næringslivet.

– Vi så vel ganske tidlig at dette kom til å bli omfattende og kritisk for det lokale næringslivet, sier Sveen.

Han forteller at administrasjonen kastet seg rundt for å se hva kommunen kunne gjøre for å dempe virkningen av krisen.

– Administrasjonen kastet seg rundt få dager og kom opp med pakke som ble vedtatt av kommunestyret 26. mars. Dette er en pakke som er både for næringsliv, for innbyggerne og for kultur og frivillighet, forteller Steen.

– Hvordan finansieres pakken?

– Noe av dette er forskuttering av prosjekter. Vi fremskynder enkelte utbyggingsprosjekt og går inn og øker investeringer når det gjelder bredbånd og veier. Vi endrer årets låneopptak med 51 millioner kroner og bruker noe mer av det generelle disposisjonsfondet, totalt 18 millioner kroner. Videre så bruker vi av våre selvkostfond når det gjelder reduksjon av vann- og renovasjonsavgifter, forteller ordføreren.

Han forteller at det er positive tilbakemeldinger fra det lokale næringslivet – blant annet når det gjelder å gi leietakere lettelse av leien og at kommunen kompenserer bortfall av eiendomsskatt dersom man kan dokumentere bortfall av inntekt.

– Vi ser nå hvor avhengig vi er av å ha bredbånd og et mobilnett som fungerer for å få gjennomført både hjemmekontor og hjemmeskole. Vi forserer det som allerede ligger inne. Vi vil blant annet vurdere å splitte opp enkelte anbud for på den måten å kunne være attraktive overfor flere entreprenører, både små og mellomstore, sier Sveen.

«En krevende situasjon»

– Vi står, i likhet med resten av landet, i en krevende situasjon. Det er 1700 permitterte i kommunen. Noen av dem kan gå kjapt tilbake i ulike stillinger, men det er klart at vi er også en industrikommune. Mange driver eksportrettet virksomhet. Det er en usikkerhet rundt når man kommer tilbake i mer normalt gjenge. Det er viktig at vi forsøker å holde hjulene i gang. En foreløpig rapport fra 1. april viser at vi kan vente oss en skattesvikt på bortimot 60 millioner kroner i år hvis dette fortsetter, forteller Sveen.

– Vi har lyktes godt med våre smitteverntiltak innen helse og omsorg med teststasjon, poliklinikk og korona-telefon. Vi har også gjort flere tiltak ved legevakta. Jeg synes alt i alt at vi har vært i forkant, takket være våre helsesykepleiere, sykepleiere, leger og andre som har tatt nødvendige grep. Hittil har Gjøvik vært en øy med lave smitteantall hvis man sammenligner med nabokommuner, sier Sveen, som håper at staten nå også trår til.

–Vi må nok spare fremover. Jeg setter min lit til at mer skal kompenseres. Jeg håper for første gang at Stortinget skal fullfinansiere der de sier de skal fullfinansiere. Når staten sier at noe er fullfinansiert i kommunal sektor, er det ikke alltid slik i den kommunale virkelighet. Man kan bare håpe at det blir annerledes når det gjelder korona. Regjeringens krisepakke 3 og det økte rammetilskudd gir oss 21 millioner i økt inntekt, men det hjelper lite så lenge ekstrautgifter alene er 25 millioner innen vår helse - og omsorgs-sektor, sier Sveen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.