Foreløpig er det ikke kjent når regjeringen vil kunngjøre hvilke tiltak som skal gjelde etter 14. januar. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de vil offentliggjøre tidspunktet for en pressekonferanse om koronatiltakene så snart det er klart.

Foreløpig er det ikke kjent når regjeringen vil kunngjøre hvilke tiltak som skal gjelde etter 14. januar. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de vil offentliggjøre tidspunktet for en pressekonferanse om koronatiltakene så snart det er klart.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Jobber fortsatt med koronatiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at de senest onsdag får nye koronaråd fra fagmyndighetene, og at regjeringen skal vurdere dem før de bestemmer tiltak.

– Vi jobber nå inn i denne uken med å vurdere innspill fra fagetatene, som kommer inn også i dag. Og så skal vi ha en full diskusjon og gjennomgang i regjeringen av det. Dette vil vi offentliggjøre på en måte som gir dem som blir berørt nødvendig tid til å tilpasse seg, sier Støre til NTB.

Dagens tiltak skal ifølge regjeringen gjelde fram til fredag, men det er varslet endringer etter det. Onsdag formiddag er veien videre ikke endelig bestemt, ifølge statsministeren.

– Det viktigste nå er å treffe tiltak som stemmer med den veldige utfordringen vi har nå. Nemlig økt smitte – det er ventet å ligge en smittetopp foran oss, men samtidig lavere sykdomsbilde og innleggelser i forhold til smitte, som gjør det mulig å gjøre justeringer i tiltakene. Men dette er en fin balanse, sier statsministeren.

Foreløpig er det ikke kjent når regjeringen vil kunngjøre hvilke tiltak som skal gjelde etter 14. januar. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de vil offentliggjøre tidspunktet for en pressekonferanse om koronatiltakene så snart det er klart.

Regjeringen varsler at de vil prioritere barn og unge når de justerer på tiltakene.

– Det gjelder skoler, barnehager, fritid og idrett. På alle de områdene har det vært tiltak, og vi går grundig gjennom det for å se på muligheter for gjøre tilpasninger slik at hverdagen blir mest mulig normal, sier Støre.