Nå er tiden for lokale tilpassinger overmoden. Kommunene vil selv kunne håndtere hvor strenge tiltak som trengs, med utgangspunkt i den lokale og regionale situasjonen.

Nå er tiden for lokale tilpassinger overmoden. Kommunene vil selv kunne håndtere hvor strenge tiltak som trengs, med utgangspunkt i den lokale og regionale situasjonen.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Klart for kommunalt ansvar for koronatiltak

Når regjeringen denne uken letter på nasjonale koronatiltak, må kommunene få mer myndighet til lokale tilpassinger.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med en ny situasjonsrapport og en vurdering av hvilke nasjonale tiltak som trengs i pandemibekjempelsen.

For kommunene, som lever tett på et plaget næringsliv og en hardt prøvet helse- og undervisningssektor, er sammensetningen av tiltakspakken viktig.