Ankeutvalget i Høyesterett har besluttet å behandle korrupsjonssaken fra tidligere Tjøme kommune.

Ankeutvalget i Høyesterett har besluttet å behandle korrupsjonssaken fra tidligere Tjøme kommune.

Foto: Terje Lien

Høyesterett skal behandle korrupsjonssaken på Tjøme

Høyesterett skal behandle Økokrims anke etter at en sivilarkitekt og en tidligere byggesaksleder på Tjøme ble frifunnet for korrupsjon i lagmannsretten.

Det er Økokrim som anket frifinnelsen av sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen for korrupsjon. Økokrim-sjef Pål Lønseth uttalte at han mener lagmannsretten tolket vilkåret «i anledning stilling» i korrupsjonsbestemmelsen uriktig når de har frifunnet de tiltalte.

Tirsdag besluttet ankeutvalget at saken bør få full behandling i Høyesterett.

I Vestfold tingrett ble de to dømt til åtte måneders fengsel, men Agder lagmannsrett kom altså til motsatt konklusjon.

Den såkalte Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og spørsmål om vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.

Tjøme og Nøtterøy kommuner slo seg sammen til Færder 1. januar 2018.

(©NTB)