Korrupsjonssaken på Tjøme er anket til Høyesterett.

Korrupsjonssaken på Tjøme er anket til Høyesterett.

Foto: Terje Lien

Økokrim anker korrupsjonssaken på Tjøme til Høyesterett

Lagmannsretten har ikke forstått loven riktig, mener Økokrim, som tar frifinnelsene av en sivilarkitekt og en tidligere byggesaksleder på Tjøme til Høyesterett.

Agder lagmannsrett forsto loven feil da domstolen endte med å frifinne sivilarkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen for korrupsjon, mener Økokrim. De to ble i vår dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon i Vestfold tingrett, men ankedomstolen kom til motsatt konklusjon.

– Vi mener lagmannsretten har tolket vilkåret «i anledning stilling» i korrupsjonsbestemmelsen uriktig når de har frifunnet de tiltalte, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Korrupt relasjon?

Spesielt peker Lønseth på spørsmålet om hvorvidt vennskapsforhold har betydning i relasjoner som kan være korrupte, noe som er lite belyst i norsk rettspraksis. Han mener slike problemstillinger ikke sjelden forekommer, særlig i tilknytning til kommunal forvaltning i Norge.

Den såkalte Tjøme-saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og ikke minst vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.

Gratis arkitekttjenester

Ifølge Økokrim hadde Breili ytt Svendsen vederlagsfrie arkitekttjenester for rundt 50.000 kroner, og at tjenestene ble gitt ham i kraft av hans stilling som byggesaksleder.

Lagmannsretten kom til at den ikke var overbevist om at fordelen Breili ga Svendsen, ble gitt i anledning Svendsens stilling i Tjøme kommune – og ikke var en vennetjeneste gitt Svendsen som privatperson.

Byggesakslederen ble domfelt for tjenestefeil.

(©NTB)