Tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad mener at politiets henleggelse av Tana kommunes bedrageri-anmeldelse er gode nyheter for alle som driver med økonomisk kriminalitet.

Tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad mener at politiets henleggelse av Tana kommunes bedrageri-anmeldelse er gode nyheter for alle som driver med økonomisk kriminalitet.

Foto: Tana kommune

Mener henleggelse i Tana er godt nytt for kriminelle

Politiet har henlagt Tana kommunes anmeldelse om mulig bedrageri. Grunnen er manglende dokumentasjon. Tidligere Økokrim-topp reagerer på henleggelsen.

– Når politiet henlegger saken med begrunnelse i at kommunen ikke har god nok dokumentasjon, er det en neglisjering av de oppgaver politiet har ansvar for, nettopp for å forebygge økonomisk kriminalitet, sier advokat og tidligere assisterende sjef i Økokrim, Erling Grimstad.

Han peker på at det viktigste politiet kan gjøre for å forebygge økonomisk kriminalitet, er å etterforske de sakene som blir anmeldt.